foto

RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Email: vaclav.novak@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 913

Místnost: MO 413

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Středa - Lichý t. 19:00 - 21:00
Čtvrtek - Lichý t. 07:00 - 08:00

Dne 19. 2. a 20. 2. 2020 budou mimořádně konzultační hodiny. 

Vzdělání

2001 Mgr., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, obor: Geografie a kartografie
2009 Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, obor: Regionální geografie a regionální rozvoj
2010 RNDr., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, obor: Regionální geografie a regionální rozvoj


Praxe

2001 - 2003 Berit, a.s., Brno, GIS operátor
2003 - 2009 Krajský úřad Kraje Vysočina, referent odboru regionálního rozvoje
2010 - doposud UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, odborný asistent 


Odborné zaměření

Regionální geografie a regionální rozvoj


Publikace


NOVÁK, V., VOKOUN, M., ŠTELNER, F., VOCHOZKA, M., ZEMAN, R. (2016) Trhy práce v České republice po roce 1989: regionální komparace politik zaměstnanosti. Praha, s. 287.

NOVÁK, V., VOKOUN, M., STELLNER, F., VOCHOZKA, M. (2016) Institutional Analysis of the Contemporary Regional Labour Market in the Czech Republic, Technická univerzita v Liberci, E+M Ekonomie a Management, 19/3, s. 4 - 19.
 
NOVÁK, V., JEŽÍKOVÁ, V. (2016) Hutnický a kovozpracující průmysl v České republice - data, ekonomická výkonnost, regionální zaměstnanost. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova universita v Brně, p. 247 - 254.
 
PALCROVÁ, S., NOVÁK, V. (2016) Metodické změny ve výpočtu ukazatelů nezaměstnanosti (na příkladu Ústeckého kraje). In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova universita v Brně, p. 392 – 401.
 
NOVÁK, V. (2015) Tourism in the Saxon-Bohemian Area. In Klímová, V.,  Žítek, V. (eds)  18th International Colloquium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova universita v Brně, p. 697-705.
 
SIVÍČEK, T. a kol. (2015) Retail in Territory. UJEP Ústí nad Labem.

NOVÁK, V., PALCROVÁ, Š. a kol. (2014) Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2013. UJEP Ústí nad Labem, Jihomoravský kraj

NOVÁK, V., DRDOVÁ, E. (2013) Revitalizace ekonomické výkonnosti automobilového průmyslu v ČR v průběhu hospodářské krize se zaměřením na Ústecký kraj. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 16th International Colloquium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova universita v Brně, p. 168 - 173.
 
NOVÁK, V., PALCROVÁ, Š., KOUTSKÝ, J. (2013) The Labor Market in the Saxon-Bohemian space. UJEP Ústí nad Labem, s.108.

NOVÁK, V. (2013) Ekonomická výkonnost automobilového průmyslu v ČR v období světové hospodářské krize se zaměřením na Ústecký kraj. In: Regionální studia,  6/2, s. 8 - 14.

SIVÍČEK, T. a kol.(2013) Population and the Labour Market in the Ústi Region. UJEP Ústí nad Labem.

KOUTSKÝ, J. a kol. (2012) Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability. Certifikovaná metodika Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ostravská univerzita v Ostravě.

PALCROVÁ, Š., NOVÁK, V., KOUTSKÝ, J. (2012) Struktura regionální ekonomiky Ústeckého kraje z pohledu odvětvové specializace a zaměstnanosti. In: Ekonomické a sociální trendy vývoje v Ústeckém kraji po roce 1989, UJEP Ústí nad Labem, s. 29 - 45.

TOUŠEK, V., NOVÁK, V. (2012) Ekonomická krize a trh práce v České republice. In: Regionální studia, 6/1, s. 38 - 52.

TOUŠEK, V., NOVÁK, V. (2010) Labour market in the Czech Republic during the present economic crisis. 1st edition. In Acta Universitatis Palckianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Univerzita Palackého v Olomouci, Geographica 41/2, s. 65 - 80.
 
TOUŠEK, V, NOVÁK, V. (2009) Jihlava – the centre of the Vysočina region and foreign investments. 1st edition. In Acta Universitatis Palckianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Univerzita Palackého v Olomouci, Geographica 40/1 , s. 45 - 66.
 
NOVÁK, V. (2008) Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Západočeská univerzita v Plzni, s. 137 - 142.

KUNC, J,. NOVÁK, V., ŘEŘICHA, R. (2003) Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Brně v roce 2001. In Geografické aspekty středoevropského prostoru, PF Masarykova univerzita v Brně, s. 186 - 190.


Výzkumné projekty

2015 Typologie území Ústeckého kraje. (Ústecký kraj)
2015 Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2014. (Jihomoravský kraj)
2014 Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2013. (Jihomoravský kraj)
2012 - 2014 InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce. (projekt OP VK)
2009 - 2012 Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy. (projekt OP VK)