foto

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Email: Petr.Hlavacek@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 910

Místnost: MO 410

STAG: odkaz

www: odkazKonzultační hodiny v LS 2019/2020

Pondělí 16:00 - 17:30
Středa 08:00 - 09:30Vzdělání

1995  Bc., Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, bakalářské studium oboru regionální a lokální rozvoj
1997 Ing., Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta sociálně ekonomická, magisterské studium oboru ekonomie a management se specializací na veřejný sektor 
2010 Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Praxe

1999 - 2001 Fokus, ekonomický manager v nevládní neziskové organizaci 
2001 - 2016 UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, odborný asistent
2016 - doposud UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, vedoucí katedry 


Odborné zaměření

Otázky socioekonomického rozvoje regionů, měst a obcí České republiky a zejména Ústeckého kraje, v kontextu regionální ekonomie, sociální geografie, veřejné správy a regionální politiky.


Publikace

HLAVÁČEK, P., RAŠKA, P., BALEJ, M. (2016) Eastern European postcommunist cities: Current trends and community needs. Habitat International, 56, s. 31-41.
 
HLAVÁČEK, P.,  BAL-DOMANSKA, B. (2016) Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Central European Countries. Engineering Economics, 27(3), s. 294-303.

HLAVÁČEK, P. (2016) Evaluation of Competitiveness of Regions on the Example of the Czech Republic and Slovakia. 9th International Colloquium on Regional Sciences, s. 65-73.
 
HLAVÁČEK, P. (2016) The effect of the economic crisis on regional development in the Czech Republic. s. 23-30. V: Regional economy and development in time of economic crisis., Eds. Petr Hlavaček, UJEP Ústí nad Labem, s. 142.
 
HLAVÁČEK, P. (2015) Development of the foreign direct investments in the transitive economies: Example of Central-European Countries (CEC). GeoScape, 9/1, s. 17-23.

HLAVÁČEK, P., ŽAMBOCHOVÁ, M. & SIVIČEK, T. (2015) The Influence of the Institutions on Entrepreneurship Development: Public Support and Perception of Entrepreneurship Development in the Czech Republic Amfiteatru Economic, 38, s. 408-421.

KOUTSKÝ, J., HLAVÁČEK, P., SLACH, O., et al. (2014) Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. Edited by: Nijkamp, P; Kourtit, K; Bucek, M; et al., Conference: 5th Central European Conference in Regional Science (CERS) Location: Kosice, SLOVAKIA, s. 432-441.

HLAVÁČEK, P. (2014) Transformation Processes of Post-Socialist Cities and Housing Estates in Central Europe from the Perspective of Local People. 17th International Colloquium On Regional Sciences, s. 701-707.
 
DOSTÁL, P., HERRSCHEL, T., HLAVÁČEK, P., HRUŠKA, V., JEŽEK, J., JÍLKOVÁ, J., KOUTSKÝ, J., NANCHEVA, N., MYANT, M.,  RAŠKA, P., RUMPEL, P., SLACH, O., SLAVÍKOVÁ, L. (2014) Transitions in Regional Science - Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Wolters Kluwer, Praha, s. 161.

HLADÍK, R., HLAVÁČEK, P. (2013) Development processes in the Ústí region and the contribution of industrial zones for the region. UJEP Ústí nad Labem, s. 101.

Hlaváček, P. (2013) Development and Adaptability of Regional Economies in The Czech Republic in Post-Tranformation Period  Conference. 16th International Colloquium on Regional Sciences, Valtice, s. 42-50.
 
HLAVÁČEK, P. (2013) Economic and Innovation Adaptability of Regions in the Czech Republic. Proceedings of the 11th International Conference, Economic Forum, Liberec, s. 194-203.

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O., TOUŠEK, V., HLAVÁČEK, P., NOVÁK, V. (2012) Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability. Certifikovaná metodika, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

HLAVÁČEK, P. (2012) Aktéři a mechanismy regionálního rozvoje. UJEP Ústí nad Labem, s. 155.

HLAVÁČEK, P. (2012) Vývoj přímých zahraničních investic v Ústeckém kraji. V: Ekonomické a sociální trendy vývoje v Ústeckém kraji po roce 1989, UJEP Ústí nad Labem, s. 47-57.

HLAVÁČEK, P., KOUTSKÝ, J. (2011) The Polarisation Tendencies in Localization of Foreign Direct Investments in the Czech Republic. 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec, s. 186-194.

HLAVÁČEK, P. (2009) Importance of networking among regional labour market participants. In Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce Wroclaw : Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu , s. 484-489.

HLAVÁČEK, P. (2009) Institutional approaches in regional development. Studia Regionalia, Warszawa, 25, s. 47-54.

HLAVÁČEK, P. (2009) The Foreign Direct Investments in the Usti Region: Theory, Actors and Space Differentiation. E+M. Ekonomie a Management, 12/4, s. 27-39.

HLAVÁČEK, P. (2008) Qualitative Evaluation of Actors of Regional Development on the Example of a Regional Labour Market. Prace Naukowe: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii a praktyce, 3/1203, s. 257-267.

HLAVÁČEK, P. (2007) Hodnocení aktérů regionálního rozvoje a networkingu na regionálním trhu práce. In Social and economic development and regional politics Ústí nad Labem, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 153-160.

HLAVÁČEK, P. (2006) The Role of Microregions in the Regional Development. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1136, s. 133-140.
 
HLAVÁČEK, P. (2005) Mechanismy managementu regionálního rozvoje v kompetenci územních samospráv. In: Vybrané kapitoly z ekonomiky a managementu pro zastupitele, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 40-48.

HLAVÁČEK, P. (2005) Rozvoj euroregionů na česko-polské hranici. In: Regionální aspekty socioekonomického vývoje, FSE UJEP Ústí nad Labem,
s. 83.

HLAVÁČEK, P. (2004) Aplikace metod a nové trendy v managementu ve veřejném sektoru. V: Pešek, P. „Vybrané kapitoly z ekonomiky a managementu veřejné správy“, UJEP Ústí nad Labem, s. 10-17.
 

Výzkumné projekty a studie

2016 - 2017 Vliv ekonomické krize na stratifikaci přílivu FDI do geograficky diferencovaných typů území. (grant SGS UJEP)
2015 Analýza sociokulturního vyžití seniorů v Děčíně. Statutární město Děčín. (studie)
2014 - 2015 Mapování inovačního potenciálu regionů ve střední Evropě v post-transformačním období, řešení v roce 2013-2014. (grant IGA UJEP) 
2013 Komparace vybraných geografických struktur v česko-saském prostoru v období ekonomické a sociální transformace po roce 1989. (grant IGA UJEP)
2013 Zpracování Strategie Místního partnerství na podporu podnikání. Statutární město Děčín. (studie)
2012  Vývojové procesy v posttransformačním období v regionech střední Evropy z hlediska konceptu tzv. regionální odolnosti (regional resilience) a adaptability. (grant IGA UJEP)
2012 - 2014 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt: InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce. (MŠMT ČR)
2011 - 2014 ReNewTown “New post-socialist city: Competitive and Attractive”, Central Europe Programme. (výzkumný projek central Evrope programe)
2011  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt: NetRegio (Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou). (MŠMT ČR)
2011  Polarizační tendence v socioekonomickém vývoji regionů v České republice. (grant IGA UJEP)
2004  Časové řady vybraných ukazatelů demografické, sociální a ekonomické statistiky. (grant IGA UJEP)
2004  Interní grant FSE UJEP Mapování rozvojových a zaostávajících oblastí a lokalit Ústecka. (grant IGA UJEP)
2003 - 2005 Socioekonomický vývoj a regionální politika v Ústeckém kraji v letech 2000 - 2004 (první volební období krajských orgánů). (GAČR)
2002 - 2003 Názory občanů města Ústí nad Labem na rozvoj města. (Magistrát města Ústí nad Labem) (studie)
2000 - 2002 Regionální zájmy v Ústeckém kraji a jejich nositelé, spoluřešitel. (GAČR)