foto

Ing. Petr Kačírek

Email: Petr.Kacirek@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 912

Místnost: MO 412

STAG: odkaz

www: odkazKonzultační hodiny v LS 2019/2020

   
   

Vzdělání 

1995 Bc., Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, obor Regionální a lokální rozvoj
1998 Ing., Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, obor Ekonomie a management veřejného sektoru
 

Praxe 

1996 - 1997 UJEP, FSE, Katedra regionálního a lokálního rozvoje, lektor (1/3)
1999 - 2001 Okresní úřad Ústí nad Labem, odborný referent
2001 - doposud UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, odborný asistent
   


Odborné zaměření

Demografie.


Publikace

KAČÍREK, P. (2016) Demographic reproduction of the population of the Ústí region. in. Hlaváček Petr (ed.) Regional Economy and Development in Time of Economic Crisis, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 107-115.
 
KAČÍREK, P. (2015) Demographic ageing in the old industrial regions – specifics and links on the example of the Ústí nad Labem Region.s.
 
KAČÍREK, P. (2015) Demographic ageing in the old industrial regions – specifics and links on the example of the Ústí nad Labem Region.s.
 
Siviček T., Felixová K., Hladík R., Kačírek P., Koutský J., Novák V.,   Palcrová Š., Reissová A., Smejkal J., Smejkalová K., Šimsová J.,   Šašek M. (2013) Population and the Labour Market in the Ústí Region 
 
KAČÍREK, P. (2010) Demographic revolution and actual demographic situation in the world. Problemy rozwoju regionalnego. 110, s. 138-143.

KAČÍREK, P. (2009) Topical questions of demographical development and situation in the Czech Republic and in Ústí region. Studia Regionalia. 25, s. 55-62.

KAČÍREK, P. (2009) Věková struktura obyvatelstva Ústeckého kraje. In: Šašek, M. (ed.) Social and Economic Development and Regional Politics in Ústí Region. FSE UJEP v Ústí nad Labem,
 
KAČÍREK, P.(2009) Demographic Revolution and Actual Demographic Situation in the World. Prace Naukowe UE, Uniwersystet Ekonomiczny we Wroclawiu,  

KAČÍREK, P. (2008) Demografické stárnutí. In Social and economic development and regional politics in Ústí regio.  FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 115-118.

KAČÍREK, P. (2007) Some aspects of regional demography. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1175, s. 146-150.

KAČÍREK, P. (2007) Vybrané charakteristiky populačního vývoje České republiky a Ústeckého kraje. In Social and economic development and regional politics in Ústí region, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 141-147.

KAČÍREK, P. (2006) Některé aspekty populačního vývoje Ústeckého kraje. In Social and Economic Development ind Regional Politics in Ústí Region in years 2000-2004 (First Election Period of Regional Executive Bodies), FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 144-148.

KAČÍREK, P. ( 2006) Some aspects of the population development in the Ústí region. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1136, s. 203-212.

KAČÍREK, P. (2006) Population development in the Czech Republic and in Poland. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1136, s. 233-240.
 
KAČÍREK, P. (2005) Vybrané aspekty populačního vývoje v České republice a Polsku. In Regionální aspekty socioekonomického vývoje, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 89-93.

ŠAŠEK, M., KAČÍREK, P. (2005) Demografický vývoj Ústeckého kraje. Český venkov 2005, Rozvoj venkovské společnosti, Česká zemědělská univerzita, Praha, s. 69-78.

KAČÍREK, P. (2005) Families and households in the Ústí Region. In Social and economic development and regional politics in Ústí region in years 2000-2004, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 157-162.

KAČÍREK, P. (2004) Projection for the population of the Ústí region until 2050. In Social and Economic Development and Regional Politics in Ústí Region in Years 200-2004, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 38-48.

KAČÍREK, P. (2004) Populační vývoj Ústeckého kraje a jeho postavení v rámci ČR. VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta, Pavlov, s. 67-72.

KAČÍREK, P. (2004) Trendy v demografickém vývoji Ústeckého kraje. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Konkurenceschopnost regionu – rozvoj lidských zdrojů, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 64-74.

KAČÍREK, P. (2003) Demographic Reproduction in the Usti region. Social and economic
development and regional politics in Ústi region in years 2000-2004, (First Election Period of regional Executive Bodies), Proceedings of the 3nd International Conference, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 101-110.

KAČÍREK, P. (2003) Second Demographic Transition in the Czech Republic regions. Mezinárodní konference Práce naukowe „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce“, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, Jelenia Góra, s. 559-565.

KAČÍREK, P. (2003) Fertility Rate in the City Ústí nad Labem and in the Towns Trmice and Chabařovice. E+M Special Issue, p. 82-84.

KAČÍREK, P. (2003) Změny v přirozené reprodukci obyvatelstva Ústeckého kraje po roce 1989. VI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta, Pavlov, s. 97-104.

KAČÍREK, P. (2002) Differential Fertility Rate in the District of Ústí nad Labem. Regional Interests in the Ústí nad Labem Region and their holders, (Mezinárodní seminář „Regionální zájmy v Ústeckém kraji a jejich nositelé“), Proceedings of the 2nd International Conference FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 79-85.

KAČÍREK, P. (2002) Vybrané charakteristiky plodnosti žen na území okresu Ústí nad Labem, XX.Jubilejní sjezd české geografické společnosti, Sborník: Regionální rozvoj/regionalizace, UJEP PF Ústí nad Labem, s. 61-66.

KAČÍREK, P. (2002) Vývoj porodnosti v okrese Ústí nad Labem 1996- 2000. V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta, Pavlov, s. 49-56.

KAČÍREK, P. (2002) Změny v dosaženém vzdělání matek při porodu ve městech okresu Ústí nad Labem. III. Mezinárodní konference „Ekonomika a občan v procesu integrace“ – sborník abstraktů, FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 53-54.

KAČÍREK, P. (2001) Comparison of Selected Characteristics of the Population in Usti n.L. Region According to the Results of the 1991 and 2001 Census, Proceedings of the International Workshop “ Regional Interests in the Ústí nad Labem Region and their holders”, FSE Ústí nad Labem, s. 20-24.

Výzkumné propjekty

2007 - 2011 Role měkkých lokalizačních faktorů v odstraňování disparit strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka (MMR ČR) 
2004 Časové řady vybraných ukazatelů demografické, sociální a ekonomické statistiky (interní grant FSE UJEP)
2004 Mapování rozvojových a zaostávajících oblastí a lokalit Ústecka (interní grant FSE UJEP)
2003 - 2005 Socioekonomický vývoj a regionální politika v Ústeckém kraji v letech 2000 - 2004 (první volební období krajských orgánů) (GAČR)
2003 - 2004 Magistrátu města Ústí nad Labem s názvem Názory občanů města Ústí nad Labem na rozvoj města
2002- 2003 Analýza populačního a socioekonomického vývoje města Ústí nad Labem a jeho zázemí (IG)
2000 - 2002 Regionální zájmy v Ústeckém kraji a jejich nositelé (GAČR)
1997 Populační názory mládeže (IG 7/97), Prostorová podmíněnost sociálních jevů - příklad Ústí n.L. (IG 6/97), Informační databáze regionu (IG 3/97)