foto

Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Email: jan.vasat@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 873

Místnost: MN 206

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v ZS 2019/2020

úterý 10:15 - 11:15
středa 12:00 - 14:00 (mimo 2.10. a 16.10. - viz. níže)
   
Konzultační hodiny ve středu 2.10.zkráceny do času 12:00 - 13:00!
Konzultační hodiny ve středu 16.10. zrušeny. Náhrada ve čtvrtek 17.10. v čase 13:00 - 14:00!


Průběžně sledujte tuto stránku, může docházet ke změnám.
V případě potřeby možno individuálně domluvit jiný čas konzultace.

Metody komunitní sociální práce: studijní opora a zadání seminární práce zde: http://inul.fse.ujep.cz/index.php?art=1257

Tvorba projektů: studijní opora a formulář grantové žádosti zde: http://inul.fse.ujep.cz/index.php?art=1089


Vzdělání

   
2003 - 2006 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí nad Labem - obor Sociální politika a sociální práce, bakalářské studium, závěrečná práce na téma "Matiční ulice dnes" - vedoucí PhDr. Petr Balek
2007 - 2010 Fakulta sociálních studií MU Brno - obor Sociální politika a sociální práce - navazující magisterské studium, závěrečná práce na téma "Bydlení v sociálním vyloučení v Ústí nad Labem" - vedoucí PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
2010 - 2017 Fakulta sociálních studií MU Brno - obor Sociální politika a sociální práce - doktorské studium, závěrečná práce na téma "Faktory úspěšnosti programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit" - školitel prof. PhDr. Libor Musil, CSc.


Praxe

2004 - 2006 člen Mládeže Českého Červeného Kříže
2005 - doposud člen Sdružení přátel piva (SPP), od 2008 dosud člen Pivního sněmu SPP
2006 - 2010 Člověk v tísni, o.p.s. - terénní sociální pracovník
2006 člen přípravného výboru FidoDido, o.s.
2007 - doposud předseda FidoDido, o.s.
2010 - doposud Katedra sociální práce, FSE UJEP - odborný asistent 
 

Publikace

VAŠAT,J., 2013. Socially excluded localities and unemployment. In: Kuchař, P.; Vaska, L.: Regional Aspects of Unemployment in the Czech Republic and Slovakia. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80-7414-674-9.

VAŠAT,J., 2014. Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. In: Fórum sociální politiky 4/2014. ISSN 1802-5854.

VAŠAT, J., 2014. Možnosti participace mladých lidí na řešení problémů na lokální úrovni. In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe 2/2014. ISSN 1804-9095.

VAŠAT, J., 2014. Sociálně vyloučené lokality a nezaměstnanost. In: Kuchař, P.; Vaska, L.: Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku. Bratislava: Iris. ISBN 978-80-89238-99-6.

VAŠAT, J., 2017. Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou - případová studie. In: Fórum sociální politiky 1/2017. ISSN 1802-5854.