foto

Mgr.Jitka Laštovková, Ph.D.

Email: jitka.lastovkova@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 875

Místnost: MN 207

STAG: odkaz
Konzultační hodiny v období července a srpna 2020 vždy po předchozí dohodě emailem.


Vzdělání

1994 - 2000 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií, sociologie - český jazyk a literatura, magisterské studium
2004 - 2010 Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, obor etnologie, doktorské studium, disertace Velitelské schopnosti důstojníku AČR ve světle profesionalizace


Praxe

2000 - 2004 Ministerstvo obrany ČR, Expertní centrum vojskové psychologie - socioložka
2004 - 2006 Sociologický ústav AV ČR - socioložka
2006 - 2008 Ministerstvo obrany - Inspekce ministra obrany 
2009 - 2013
MPSV - odpovědnost za koncepční dokumenty v oblasti politiky sociálního začleňování
2011 Ministerstvo obrany, velení AČR
2013
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - výuka Úvodu do sociologie, Sociologie, Sociologie rodiny, Metod sociálního výzkumu, Problematiky menšin, Sociální deviace a Sociologie organizace


Odborné zaměření

metody výzkumu, genderové otázky, vojenská sociologie


Publikace

Kapitola v monografii: Laštovková, J. 2007: „Doma“ v pohraničí. In Houžvička, V., Novotný, L. (eds.): Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Str. 85 – 94. SOÚ, Praha.

Laštovková, Jitka. 2005. „Enviroment of Reform Process and Profesionalisation of Armed Forces – the Czech Republic.“ Pp. 87 – 100 in Kozma, Gábor (ed.). Professionalisation of Armed Forces. Budapest: MoD of Hungary.

Článek ve sborníku:
Fuchsová, E., Laštovková, J., & Jánská, M. 2019. Willingness to Start Up a Bussines and the Social Capital in a Regional Context. Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. 111 – 118. ISBN 978-80-7494-482-6

Laštovková J., Sedláková, R. 2013: Les minorités nationales de la république tcheque et leurs médias. In Serafínová D., Mathien M. (eds.): L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. Str. 119 - 131. Bruylant.

Laštovková, J. 2007: Místní elity v pohraničí a jejich tendence k lokalismu. In Evropská identita v podmínkách evropské integrace. Str. 154 – 160. Slezské zemské muzeum, Opava.

Laštovková, J. 2006: „Doma“ v pohraničí. In Lenk, L. Svoboda, M. a kol. (eds.): Argonauti za obzorem západu. Antropoweb při FF ZČU, Plzeň.

Laštovková, J. 2006: At Home in Borderland. In Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai T. 2. str. 101 – 111. Šiauliai University.

Laštovková, J. 2005: Euroregiony na hranicích České republiky. In Zich, F. (ed.): Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky II. Sborník podkladových studií. Str. 34 – 56. FSS UJEP, Ústí nad Labem.

Laštovková, J. 2005. Building of Postwar Home. In Rusu, H., Voicu, B. (eds.): Perspectives on the European Postcommunist Societies. Str. 133 – 142. Sibiu.

Článek v odborném časopise (recenzované, databázové)
Laštovková, J., Brnula, P., Novotný, L. 2019: The Deals and the Reality of Czech Postmodern War Veterans. Obrana a strategie (Defence and Strategy) [online]. 2019, 2019(2), 19-34 [cit. 2020-01-31]. DOI: 10.3849/1802-7199.19.2019.02.019-034. ISSN 12146463.

Fuchsová, E., Laštovková, J., & Jánská, M. 2019. Social Capital and Enterpreneuship in a Regional Context, ACC  Journal 2/2019 (roč. XXV), 46 – 54. ISSN 1803-9782

Brnula, P., Laštovková, J., Kucler, P. 2019: 100 let ve službách republiky – péče o válečné veterány. Fórum sociální politiky 1/2019, str. 13 – 16.

Fuchsová, E., Laštovková, J., & Jánská, M. 2018. The influence of wealth on philanthropy: A cross-regional study, GeoScape, 12(2), 104-113. doi: https://doi.org/10.2478/geosc-2018-0011

Laštovková, J., Brnula, P. 2017: Sociální práce v armádě - možnosti a výzvy v českém prostoru. Vojenské rozhledy 26,1, str. 40 – 51.

Laštovková, J., Barták, M. 2015: Leadership a profesionalizace očima důstojníků v retrospektivě výzkumu let 2004–2008. Vojenské rozhledy 24, 3, str. 190 – 201.

Laštovková, J., Bernardová, K. 2014: Proč Afghánistán? Profesionalita, peníze nebo ideály? Vojenské rozhledy 23,4, str. 40 – 50.

Laštovková, J. 2007: Vodáková, A., Vodáková, O. (eds.) Rod ženský (recenze). Akta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 2, str. 173 – 175.

Laštovková, J. 2006: Konference „Modernisation of Economy and the State“. Sociologický časopis 4, str. 835 – 837. Laštovková, J. 2006: Konference „European Studies: between Globalisation and regionalism“. Sociologický časopis 5, str. 1109 - 1110.

Laštovková, J., Leontiyeva, Y. 2005. „EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Liepaja, Lotyšsko, 9. – 13. 6. 2005“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 41: 969 - 970.

Brož, M., Laštovková, J. 2005: Přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem v názorech lokálních elit. Česko-německé souvislosti 1: 3 - 4.

Laštovková, J., Novotný, L. 2005: Přeshraniční kontakty a spolupráce ve světle veřejného mínění. Česko-německé souvislosti 2: 3 - 5. Laštovková, J. 2005: Hrdost na Českou republiku pohledem veřejného mínění. Česko-německé souvislosti 2, str. 12.

Laštovková, J. 2005: Malá encyklopedie pojmů. Česko-německé souvislosti 2, str. 14. Laštovková, J. 2004. „Local Elites Discussing Problems of the Saxon Cross-border Area”. Czech – German Connections 2: 2 – 3.

Křížková, A., Laštovková, J., Víznerová, H. 2006: Women and Transport in the Czech Republic. Report for the European Parliament. Editorská činnost Socioweb 4/2006, monotematické číslo na téma Hranice: odlišnost a propojování v sociálním a geografickém kontextu. Dostupné z www.socioweb.cz.


Grantové aktivity

2002 - 2003 Professionalisation of AVF of Transitional Countries - Ministerstvo obrany ČR, SR a Maďarska
2003 - 2004 Leader development in military officers - ERGOMAS group
2004 - 2005 Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti - Sociologický ústav AV ČR
2004 - 2005 Historical Landmarks in Border-Region Identities - SOU AV ČR A Centrum für angewandte Politikforschung, Ludwig-Maxmillians-Universität München
2010 - 2011 Úroveň psychosociálních podmínek kontingentů AČR PRT ISAF - GŠ AČR
2012 - 2014
 
Analýza úrovně pracovní spokojenosti příslušníků Aktivní zálohy OS AČR v rámci cvičení AZ, GŠ AČR
 


Zahraniční stáže

2019                          University of West Scotland, Paisley, United Kingdom, Erasmus teaching mobility
2018                          University of West Scotland, Paisley, United Kingdom, Erasmus teaching mobility

2007 Swedint, Kungsangen, Švédsko, United Nations Staff Officer Course

 


Studijní materiály

Sociologie I (B045)

​Problémy sociologie https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/1problemysociologie.pptx
Klasická sociologie https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/2klasickasociologie.pptx
Sociologie 20. století https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/3sociologie%2020stoleti.pptx
​Postmoderní sociologie https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/4.%20postmoderna.pptx
​Média a komunikace https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/5.%20M%C3%89DIA%20A%20KOMUNIKACE.pptx
​Socializace https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/6.socializace%20a%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20interakce.pptx
​Sociální stratifikace https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/9.%20Soci%C3%A1ln%C3%AD%20stratifikace.pptx
​Rodina a manželství https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/11.RODINA%20A%20MAN%C5%BDELSTV%C3%8D.pptx
​Sociologie vzdělání https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/VI%20SOCIOLOGIE%20VZD%C4%9AL%C3%81N%C3%8D.pptx

Sociologie II (B046)

​Genderové otázky https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/III%20genderov%C3%A9%20ot%C3%A1zky.ppt
​Sociologie těla https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/II%20Sexualita%2C%20sociologie%20t%C4%9Bla.pptx
​Menšiny, rasa a etnikum https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/I%20Men%C5%A1ina%2C%20v%C4%9Bt%C5%A1ina%2C%20rasa%2C%20etnikum.pptx
Příroda a kultura https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/8.P%C5%99%C3%ADroda%20a%20kultura.pptx
​Sociální deviace https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/IV%20Soci%C3%A1ln%C3%AD%20deviace.pptx
​Náboženství https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/V%20N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD.pptx
​Sociální exkluze a inkluze https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/soci%C3%A1ln%C3%AD%20exkluze.pptx
​Sudety a jejich specifika https://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/VII%20sudety%20a%20jejich%20specifika.pptx

​​