foto

Mgr.Jitka Laštovková, Ph.D.

Email: jitka.lastovkova@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 875

Místnost: MN 207

STAG: odkaz


Ve zkouškovém období konzultační hodiny po dohodě emailem! Děkuji a těším se na vás :-)

Konzultační hodiny v LS 2018/2019 -  vždy po předchozí dohodě emailem

Pondělí        8,15 - 9,45 hodin
Středa          8,15 - 9,45 hodin


Vzdělání

1994 - 2000 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií, sociologie - český jazyk a literatura, magisterské studium
2004 - 2010 Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, obor etnologie, doktorské studium, disertace Velitelské schopnosti důstojníku AČR ve světle profesionalizace


Praxe

2000 - 2004 Ministerstvo obrany ČR, Expertní centrum vojskové psychologie - socioložka
2004 - 2006 Sociologický ústav AV ČR - socioložka
2006 - 2008 Ministerstvo obrany - Inspekce ministra obrany 
2009 - 2013 MPSV - odpovědnost za koncepční dokumenty v oblasti politiky sociálního začleňování
2011 Ministerstvo obrany, velení AČR
2013 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - výuka Úvodu do sociologie, Sociologie, Sociologie rodiny, Metod sociálního výzkumu, Problematiky menšin, Sociální deviace a Sociologie organizace


Odborné zaměření

metody výzkumu, genderové otázky, vojenská sociologie


Publikace

Kapitola v monografii: Laštovková, J. 2007: „Doma“ v pohraničí. In Houžvička, V., Novotný, L. (eds.): Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Str. 85 – 94. SOÚ, Praha.

Laštovková, Jitka. 2005. „Enviroment of Reform Process and Profesionalisation of Armed Forces – the Czech Republic.“ Pp. 87 – 100 in Kozma, Gábor (ed.). Professionalisation of Armed Forces. Budapest: MoD of Hungary.

Článek ve sborníku Laštovková J., Sedláková, R. 2013: Média národnostních menšin žijících v České republice. In Serafínová D., Mathien M. (eds.): L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. Str. 119 - 131. Bruylant.

Laštovková, J. 2007: Místní elity v pohraničí a jejich tendence k lokalismu. In Evropská identita v podmínkách evropské integrace. Str. 154 – 160. Slezské zemské muzeum, Opava.

Laštovková, J. 2006: „Doma“ v pohraničí. In Lenk, L. Svoboda, M. a kol. (eds.): Argonauti za obzorem západu. Antropoweb při FF ZČU, Plzeň.

Laštovková, J. 2006: At Home in Borderland. In Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai T. 2. str. 101 – 111. Šiauliai University.

Laštovková, J. 2005: Euroregiony na hranicích České republiky. In Zich, F. (ed.): Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky II. Sborník podkladových studií. Str. 34 – 56. FSS UJEP, Ústí nad Labem.

Laštovková, J. 2005. Building of Postwar Home. In Rusu, H., Voicu, B. (eds.): Perspectives on the European Postcommunist Societies. Str. 133 – 142. Sibiu.

Článek v odborném časopise Laštovková, J. 2007: Vodáková, A., Vodáková, O. (eds.) Rod ženský (recenze). Akta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 2, str. 173 – 175.

Laštovková, J. 2006: Konference „Modernisation of Economy and the State“. Sociologický časopis 4, str. 835 – 837. Laštovková, J. 2006: Konference „European Studies: between Globalisation and regionalism“. Sociologický časopis 5, str. 1109 - 1110.

Laštovková, J., Leontiyeva, Y. 2005. „EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Liepaja, Lotyšsko, 9. – 13. 6. 2005“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 41: 969 - 970.

Brož, M., Laštovková, J. 2005: Přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem v názorech lokálních elit. Česko-německé souvislosti 1: 3 - 4.

Laštovková, J., Novotný, L. 2005: Přeshraniční kontakty a spolupráce ve světle veřejného mínění. Česko-německé souvislosti 2: 3 - 5. Laštovková, J. 2005: Hrdost na Českou republiku pohledem veřejného mínění. Česko-německé souvislosti 2, str. 12.

Laštovková, J. 2005: Malá encyklopedie pojmů. Česko-německé souvislosti 2, str. 14. Laštovková, J. 2004. „Local Elites Discussing Problems of the Saxon Cross-border Area”. Czech – German Connections 2: 2 – 3.

Křížková, A., Laštovková, J., Víznerová, H. 2006: Women and Transport in the Czech Republic. Report for the European Parliament. Editorská činnost Socioweb 4/2006, monotematické číslo na téma Hranice: odlišnost a propojování v sociálním a geografickém kontextu. Dostupné z www.socioweb.cz.


Grantové aktivity

2002 - 2003 Professionalisation of AVF of Transitional Countries - Ministerstvo obrany ČR, SR a Maďarska
2003 - 2004 Leader development in military officers - ERGOMAS group
2004 - 2005 Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti - Sociologický ústav AV ČR
2004 - 2005 Historical Landmarks in Border-Region Identities - SOU AV ČR A Centrum für angewandte Politikforschung, Ludwig-Maxmillians-Universität München
2010 - 2011 Úroveň psychosociálních podmínek kontingentů AČR PRT ISAF - GŠ AČR
2012 - 2014 Analýza úrovně pracovní spokojenosti příslušníků Aktivní zálohy OS AČR v rámci cvičení AZ, GŠ AČR


Zahraniční stáže

2007 Swedint, Kungsangen, Švédsko, United Nations Staff Officer Course


Studijní materiály

Sociologie I (B045)

​Problémy sociologie http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/1problemysociologie.pptx
Klasická sociologie http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/2klasickasociologie.pptx
Sociologie 20. století http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/3sociologie%2020stoleti.pptx
​Postmoderní sociologie http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/4.%20postmoderna.pptx
​Média a komunikace http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/5.%20M%C3%89DIA%20A%20KOMUNIKACE.pptx
​Socializace http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/6.socializace%20a%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20interakce.pptx
​Sociální stratifikace http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/9.%20Soci%C3%A1ln%C3%AD%20stratifikace.pptx
​Rodina a manželství http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/11.RODINA%20A%20MAN%C5%BDELSTV%C3%8D.pptx
​Sociologie vzdělání http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/VI%20SOCIOLOGIE%20VZD%C4%9AL%C3%81N%C3%8D.pptx

Sociologie II (B046)

​Genderové otázky http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/III%20genderov%C3%A9%20ot%C3%A1zky.ppt
​Sociologie těla http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/II%20Sexualita%2C%20sociologie%20t%C4%9Bla.pptx
​Menšiny, rasa a etnikum http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/I%20Men%C5%A1ina%2C%20v%C4%9Bt%C5%A1ina%2C%20rasa%2C%20etnikum.pptx
Příroda a kultura http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/8.P%C5%99%C3%ADroda%20a%20kultura.pptx
​Sociální deviace http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/IV%20Soci%C3%A1ln%C3%AD%20deviace.pptx
​Náboženství http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/V%20N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD.pptx
​Sociální exkluze a inkluze http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/soci%C3%A1ln%C3%AD%20exkluze.pptx
​Sudety a jejich specifika http://fsetest.ujep.cz/img/upload/101/files/VII%20sudety%20a%20jejich%20specifika.pptx

​​