Faculty projects

STRIMAII: Saxon-Czech Flood Risk Management II

Responsible solver: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.,  Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Time for solving the project: 07/2017- 06/2020
Provider: Program Spolupráce Česká republika  – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

 

The Centre for Regulation and Behavioural Studies for Research Study Programmes at UJEP

Responsible solver: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Time for solving the project: 09/2017- 09/2022
Provider: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia

Responsible solver: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Time for solving the project: 06/2017 – 09/2022
Provider: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (CE-HEAT)

Responsible solver: Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Time for solving the project: 6/2016 – 5/2019
Provider: Interreg Central Europe

Natural Flood Retention on Private Land

Responsible solver: doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D.
Time for solving the project: 1/1/2017-31/12/2021
ProviderCOST