Pro studenty \ Studijní oddělení

Studijní oddělení

 Studijní oddělení zabezpečuje organizační činnost spojenou se studijními záležitostmi na fakultě a jeho působnost je dána Organizačním řádem fakulty.

Studijní oddělení zejména: 
 
  • na základě schválených studijních programů provádí zápis studentů a kontrolu jejich studia,
  • vede a zpracovává administrativně správní agendu všech forem a druhů studia a odpovídá za její archivaci,
  • odpovídá za operativní evidenci průběhu a výsledků studia jednotlivých studentů fakulty (na základě informačního systému STAG),
  • zpracovává předepsané statistické výkazy,
  • zajišťuje organizaci přijímacího řízení, imatrikulaci, státní bakalářské zkoušky, státní závěrečné zkoušky a promoce, 
  • vyřizuje agendu stipendií, 
  • vydává pro studenty potvrzení o studiu a ukončení studia,
  • informuje studenty všech forem studia o organizačních, studijních a dalších záležitostech.

Studijní oddělení se nachází v přízemí budovy FSE UJEP v ulici Moskevská 54.