Pro studenty \ Orientační systém FSE UJEP

Orientační systém FSE UJEP

Studenti FSE UJEP využívají především výukové prostory v hlavní budově FSE UJEP v Moskevské ulici, č. 54, nebo v objektu VIKS, který se nachází v areálu Kampusu UJEP. V kampusu naleznete také Vědeckou knihovnu UJEP a Menzu UJEP.


Poloha hlavní budovy FSE UJEP a objektu VIKS

(po kliknutí se obrázek načte v původní velikosti) 

Poloha hlavní budovy FSE UJEP a Vědecké knihovny UJEP

(po kliknutí se obrázek načte v původní velikosti)


Poloha hlavní budovy FSE UJEP a Menzy

(po kliknutí se obrázek načte v původní velikosti)