Pro studenty \ Erasmus a další \ Aktuality

Aktuality

Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže ZS 2020/2021

+ výběrové řízení na praktické stáže v létě 2020!!!


Termín pohovorů pro studijní pobyty: 27. 2. 2020 od 13:00 na děkanátu FSE
- nejdéle v den konání VŘ doneste všechny potřebné dokumenty do kanceláře č. 221

Studenti, kteří chtějí využít možnosti praktické stáže v létě 2020, musí smlouvu potvrzenou zahraničním zaměstnavatelem odevzdat do 30. 4. 2020.


Jak se přihlásit?

Prostřednictvím on-line aplikace k výběrovým řízením (přihlašovací údaje jako do STAG)

Následně se vygeneruje přihláška ve Word formátu, kterou student vytiskne, podepíše a předá spolu s čestným prohlášením, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygeneruje, fakultnímu koordinátorovi - Jitka Ježková, MO 221 - nejpozději v den konání výběrového řízení.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.


Co musím odevzdat k výběrovému řízení na studijní pobyt?

Co musím odevzdat k výběrovému řízení na praktickou stáž?


​​Zkušenosti studentů, kteří vycestovali do zahraničí!

Další informace

Kritéria výběrového řízení


 

Kontakt:
Jitka Ježková - jitka.jezkova@ujep.cz