Pro studenty \ Erasmus a další

Erasmus a další

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který mimo jiné podporuje  mezinárodní mobilitu vysokoškolských studentů. Cílem je podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Mobility studentů jsou rozděleny na
 
  • studijní pobyt
  • praktická stáž

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. 
 

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, uzavření meziinstitucionální smlouvy mezi UJEP a zahraniční institucí se doporučuje.
 

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.
 

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Všechny dokumenty k výjezdu musí být potvrzeny či uzavřeny před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však 30. 9. 2016. 


Fakulta v každém semestru vypisuje výběrová řízení na obsazení volných míst na výjezdy. Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu s čestným prohlášením fakultní koordinátorce, kterou je Mgr. Jitka Ježková.

Přečtěte si zkušenosti studentů, kteří vycestovali do zahraničí! - ZDE