Pro studenty

Pro studenty

Vítejte ve studentské části webu Fakulty sociálně ekonomické. V levém menu této části naleznete vše, co potřebujete vědět. V případě námětů na další informace neváhejte kontaktovat administrátora webu.
 

Důležitá sdělení2. 12. 2020Zasedání Akademického senátu FSE UJEP
Ing. Miroslav Kopáček
Vážení členové Akademické obce FSE UJEP, 4. řádné zasedání Akademického senátu FSE UJEP se uskuteční ve středu 9. 12. 2020 od 14:00 hod. v místnosti MO-311. Program zasedání: 1) Schválení programu zasedání; 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání; 3) Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium; 4) Jednací řád Akademického senátu FSE UJEP; 5) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem; 6) Termíny řádných zasedání AS FSE UJEP; 7) Vývoj rozpočtu FSE UJEP v období 2016-2020 a 8) Různé.
2. 12. 2020NEDORUČENÁ POŠTA
Romana Havlová
Nedoručenou poštu do vlastních rukou mají na studijním odd. kancelář č.108 k vyzvednutí: studenti: Tomáš Solnař - vráceno 29.11.20
24. 11. 2020NEDORUČENÁ POŠTA
Romana Havlová
Nedoručenou poštu do vlastních rukou mají na studijním odd. kancelář č.108 k vyzvednutí: studenti: Lenka Ratajová - vráceno 23.11.20
11. 11. 2020pro studenty oboru Ekonomika a management
Ondřej Moc
Informace k SZZ, které se konají v lednu 2021 na KEMA naleznete na stánkách katedry ekonomie a managementu.
21. 1. 2020NEDORUČENÁ POŠTA
Romana Havlová
Písemnosti doručené veřejnou vyhláškou: Vážení studenti, na tomto místě zveřejňujeme seznam písemností, které se nám nepodařilo doručit na vaší adresu. Sledujte proto pravidelně tuto stránku. Své dopisy si můžete vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělní FSE UJEP. Patnáctý den po vyvěšení na tuto úřední desku je písemnost považována za doručenou.