Pro studenty

Pro studenty

Vítejte ve studentské části webu Fakulty sociálně ekonomické. V levém menu této části naleznete vše, co potřebujete vědět. V případě námětů na další informace neváhejte kontaktovat administrátora webu.
 

Důležitá sdělení25. 9. 2020změna úředních hodin - úterý 29.9.
Romana Havlová
Studijní odd.obě kanceláře mají dne 29.9. ZAVŘENO (zápisy na PF UJEP)
25. 9. 2020Mimořádné zasedání Akademického senátu FSE UJEP
Ing. Miroslav Kopáček
Vážení členové Akademické obce FSE UJEP, ve středu 30. 9. od 12:00 hod. v místnosti MO-311 se uskuteční mimořádné zasedání Akademického senátu FSE UJEP. Program mimořádného zasedání je následující: 1) Přijímací řízení doktorského studijního programu Regulace a behaviorální studia; 2) Organizace výuky v zimním semestru 2020/2021; 3) Organizace činnosti senátu a plánovaných akademických obcí a 4) Různé.
24. 9. 2020Podklad pro Zadání BP - studenti oboru SP
Ondřej Moc
Studenti, kteří odevzdávali Podklad pro zadání DP/BP a nastavili špatně parametry popsané v e-mailu z 2.9.2020 nebo nenastavili Podklad pro schválení vedoucím práce, učiní nápravu ve Stagu do dne 29.9.2020. Podklad nelze jinak schválit a pokud tak neučiní do daného termínu, bude Podklad považován za neodevzdaný. Jedná se o tyto studenty: S18215, S19522, S18265, S18618, S18276, S18278, S18442, S18280, S18284, S18286, S18623, S18294, S18300, S18305, S18310, S18109, S19447, S18118, S18131, S18139, S17279, S18148, S18407, S18151, S18156.
21. 9. 2020NEDORUČENÁ POŠTA
Romana Havlová
Nedoručenou poštu do vlastních rukou mají na studijním odd. kancelář č.108 k vyzvednutí: uchazeči: Milica Vukadinovic - vráceno na FSE 24.9. Ondřej Šelmek - vráceno na FSE 17.9.2020
21. 9. 2020NEDORUČENÁ POŠTA - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Bc. Lenka Petláková
Nedoručenou poštu do vlastních rukou mají na studijním odd. kancelář č.103 k vyzvednutí: uchazeči: ARZUMANIAN ERIK, KASHALAPAU TSIMAFEI (vráceno na FSE 21.9.20)
10. 9. 2020INFORMACE PRO ABSOLVENTY FSE 2020
Romana Havlová
Předávání diplomů na studijním odd. bude probíhat od 23.9.2020 v úředních hodinách. Mimo stanovené hodiny pouze po předchozí domluvě. K převzetí diplomu je nutné předložit platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
9. 9. 2020NEDORUČENÁ POŠTA
Romana Havlová
Nedoručenou poštu do vlastních rukou mají na studijním odd. kancelář č.108 k vyzvednutí: uchazeči: Lada Nebeská, Klára Vomáčková (vráceno na FSE 4.9.20)
7. 9. 2020Nová položka v sekci pracovní nabídky
Lenka Dvořáčková
V sekci Nabídka zaměstnání je nová pracovní nabídka
1. 9. 2020UPOZORNĚNÍ pro studenty vyšších ročníků
Alena Podlesná
Veškerá potvrzení na nový akademický rok 2020/2021 se budou vydávat od 1.10.2020 v úředních hodinách.
30. 6. 2020Změna úředních hodin studijního oddělení
Alena Podlesná
V období od 1.7. - 2.10.2020 budou změněny úřední hodiny studijního oddělení viz příloha:
Změna úředních hodin 2020  
21. 1. 2020NEDORUČENÁ POŠTA
Romana Havlová
Písemnosti doručené veřejnou vyhláškou: Vážení studenti, na tomto místě zveřejňujeme seznam písemností, které se nám nepodařilo doručit na vaší adresu. Sledujte proto pravidelně tuto stránku. Své dopisy si můžete vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělní FSE UJEP. Patnáctý den po vyvěšení na tuto úřední desku je písemnost považována za doručenou.