Pro pracovníky \ Výzkumná činnost \ Výzvy

VýzvyV této sekci naleznete seznam aktuálních výzev. Bližší informace naleznete jako odkaz  pod názvem jednotlivých výzev. Pokud se dozvíte o jakékoliv pro FSE UJEP zajímavé, zde neuvedené, výzvě, informujte nás prosím o tom na adrese: barbora.kamarytova@ujep.cz

Veřejná soutěž na podporu standartních projektů - GA ČR 2019
Soutěžní lhůta začíná 22.2.2019
Návrhy projektů je možné podávat do 8.4.2019
Inetrní termín FSE UJEP do 30.3.2019

TAČR Zéta - podávání návrhů projektů do 2.veřejné soutěže
Více informací zde.
FAQs

Vyhlášení interní grantové soutěže UJEP pro období 2019 - 2020
Více informací zde.
Harmonogram vyhlášení interních grantů pro roky 2019-2020

2. veřejná soutěž programu TA ČR Éta
Soutěžní lhůta začíná dnem 10.5.2018 a končí dnem 21.6.2018 dle následujícího harmonogramu:
1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30 hod.
2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
Více informací zde.

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020
Výzva je otvřená od 30.4.2018 do 29.6.2018
Více informací zde.

Výzva programu Inter-Excellence podprogramu Inter-Vector
​Soutěžní lhůta je stanovena od 1.5.2018-22.6.2018
​Více informací zde.

4. veřejná soutěž programu TA ČR Epsilon
​Soutěžní lhůta končí dnem 12.4.2018
Více informací zde.

Vyhlášení interní grantové soutěže UJEP na rok 2018
Interní termín FSE: 6.března 2018 do 12 hod
Více informací zde
Formulář ke stažení

Inovační vouchery Ústeckého kraje
Podávání žádostí do 28.2.2018
​Více informací zde.

Anlupa.cz - Vyhledávač výzev pro navrhování projektů či grantů na úrovni národní či mezinárodní 
Funkce: Po přihlášení si můžete nastavit Strážce výzev, Sledované výzvy nebo jen Vyhledávat ve výzvách 

Vyhlášení cen rektora UJEP 2017
Více informací zde

Seminář Gender Aspects in European Research: Human Resources Development and the Gender Dimension in Research
25.října 2017 od 9:00 hod v budově TC AV ČR

13th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications
2-5 červenec 2017, Athény, Řecko

COST - ​nejzazší termín pro zaslání přihlášek
​do 20.října 2017 23:59:59 hod
​Více informací zde.

Výzva “SEED MONEY FACILITY” prioritní oblasti 7 “KNOWLEDGE SOCIETY” EUSDR
Více informací zde

Národní informační den - zaměřený na projekty Marie Skłodowska-Curie RISE
20.11.2017 v prostorách Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha
Registrovat se můžete zde

Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU - 1. ročník mezinárodní odborné konference
10. listopadu 2017 od 9.00 hodin v Praze
​Více informací zde.

TA ČR Éta - 1.výzva nového programu
​Více informací zde.

Soutež TA ČR pro žáky a studenty "Jak to vidíš - Perspektiva na #ČeskýNápad"
Více informací zde.
Ceny pro vítěze souteže Jak to vidíš

Seminář Demonstrator 2017 - Získejte 38.000 EUR pro uvedení kosmické technologie do pozemního využití
Termín konání 21.6.2017 v Praze
​Více informací zde.
​Registrace nutná zde.

6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
​Více informací zde.

11. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku
Více informací zde.

Cena Wernera von Siemense 2017
​Přihlaste svou absolventskou práci nebo výzkumný projekt do prestižní soutěže o Cenu Wernera von Siemense.
Více informací zde.

TA ČR - 1.veřejná soutěž Zéta
​Soutěžní lhůta začíná dnem 29.3.2017 a končí dnem 10.5.2017 do 16:30 hod
​Více informací zde.

TA ČR - 3.veřejná soutěž programu EPSILON
Soutěžní lhůta začíná dnem 5.4.2017 a končí dnem 17.5.2017 do 16:30

Harmonogram veřejných soutěží 2017 - TA ČR
Více informací zde.

Veřejná soutěž na podporu standartních projektů - GA ČR 2018
​Uzávěrka přijímání návrhů: 29.3.2017, Interní úzávěrka FSE UJEP 22.3.2017
Více informací zde.

Vyhlášení 2. národní výzvy INTER-EUREKA
​V termínu od 15.2.2017 do 5.4.2017
​Více informací zde.

Cena hejtmana Ústeckého kraje
Příjem žádostí na Krajský úřad ÚK do: 28.2.2017
Více informací zde.  

Výzva inovační vouchery Ústeckého kraje
Více informací na webových stránkách Inovačního centra Ústeckého kraje
Podmínky dotačního programu zde.

Přehled připravovaných soutěží TAČR pro rok 2017
Více informací zde.

Druhá výzva rámcového programu Horizont 2020 - výzva TEAMING II
Příjem žádostí do: 15. 11. 2016
Více informací zde.

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2016 - program INTER-EXCELLENCE a vybrané podprogramy pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Soutežní lhůta: 23. 8. - 4. 10. 2016
Bližší informace zde.

Vyhlášení 1. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA
Uzávěrka soutěžní lhůty: 1. 9. 2016
Více informací zde.

Česko-norský výzkumný program CZ09
Výzva otevřena v termínu od 18. 7. 2016 do 20. 1. 2016.
Více informací zde.

Veřejná soutěž na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů - GA ČR 2017
Uzávěrka přijímání návrhů: 30. 3. 2016, interní uzávěrka FSE UJEP - 23. 3. 2016
Více informací na GA ČR.

Třetí veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Uzávěrka přijímaní návrhů projektů: 16. 3. 2016.
Více informací, elektronickou příhlášku a dokumenty spojené s 3. veřejnou soutěží naleznete na stránkách TA ČR

Výzva v programu Středočeské inovační vouchery
Více informací na webových stránkách Středočeského Inovačního centra, podmínky dotačního programu zde.

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva průmyslu a obchodu
Uzávěrka přijímaní návrhů projektů: 15. 1. 2016.
Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.