Pro pracovníky \ Výzkumná činnost \ Metodika a formuláře

Metodika a formuláře


 


Metodické pokyny

 
Download Nová metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací - Metodika 17+
Download Definice druhů výsledků - aktualizace platná od 1.1.2018
Download Nejčastější důvody vyřazení záznamů z RIV
Download Stránka vimkdepublikuji.cz je součástí osvětové kampaně, která si klade za cíl usnadnit vědcům identifikaci důvěryhodných časopisů, ve kterých mohou publikovat.
Download Typy indexů ve Web of Science
Download Impakt faktor CZ a SK časopisů pro rok 2016
Download Seznam časopisů SCOPUSFormuláře

 
Download List k projektovému záměru​ - předběžná informace o plánovaném projeku, předkládá se min 2 týdny před termínem podání projektu
Download Průvodní list k návrhu projektu​ - průvodní list k vlastnímu návrhu projektu, ke smlouvě o řešení projektu, k průběžné nebo závěrečné zprávě - od 1.9.2017 se průvodní list zakládá a k podpisu generuje v IMISu - modul Projekty.
Download Žádost o přidělení ISBN
Download Přihláška do Studentské grantové soutěže
Download Zpráva o průběhu řešení Studentského grantového projektu / závěrečná zpráva