Pro pracovníky \ Výzkumná činnost \ Grantové agentury

Grantové agentury

Grantová agentura České republiky (GA ČR)

 
Download Oficiální stránky GA ČR
 

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

 
Download Oficiální stránky TA ČR
 

Horizon 2020

 
Download Oficiální stránky H2020
Download Participant portal H2020
Download Prezentace pro H2020
Download Informační brožura H2020