Pro pracovníky \ Výzkumná činnost \ Elektronické informační zdroje

Elektronické informační zdroje


Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou online databáze, jež v sobě zahrnují předplatné kvalitních ověřených publikací a odborných časopisů. Jejich obsah je často dostupný v plném znění, a to ve formátu PDF nebo HTML. V databázích můžete krom plných textů článků nalézt řadu dalších údajů: statistická data, tabulky, grafy, novinové zprávy, e-knihy atd. Pro všechny studenty a akademické pracovníky UJEP jsou EIZ zcela zdarma.

Elektronické informační zdroje UJEP

RIV - rejtřík informací o výsledcích
CEP - centrální evidence projektů