Pro pracovníky \ Stránky projektů \ Sociálně na obou stranách hranice

Sociálně na obou stranách hranice

Projekt: Sociálně na obou stranách hranice
Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Doba řešení projektu: 11/2017 - 06/2018
Poskytovatel: EU, Euroregion Labe/Elbe, Fond malých projektů
 
Fakulta sociálně-ekonomická UJEP a Evangelická vysoká škola v Sasku/Drážďany jsou si svým zaměřením a profilem velmi podobné. Obě dvě zdůrazňují sociální aspekty regionálního rozvoje, což skýtá vysoký potenciál pro budoucí kooperaci. Dosud ovšem napřímo nespolupracovaly a proto se rozhodly pro předložení společného malého projektu. Tento má být projektem pilotním, na který naváže v případě úspěchu velký projekt. Chceme realizovat projekt "Sociálně na obou stranách hranice". Jak v Ústeckém kraji, tak v Sasku existuje řada sociálních problémů. Jedná se například o nezaměstnanost, problémy se sociální inkluzí určitých skupin, drogová problematika apod. Tyto problémy nejsou koncentrovány pouze na jednu stranu hranice, ale vztahují se, i když s rozdílnou intenzitou, k oběma. Cílem tohoto projektu je provést setkání projektových partnerů s aktéry sociální politiky na obou stranách hranice, seznámit ze s aktuálními sociálními problémy, možnostmi jejich řešení a současně v rámci pilotního projektu položit základy pro další spolupráci.

Cíle projektu dosáhneme setkáním studentů a pedagogů/expertů obou partnerských zařízení, které proběhnou na jaře 2018. V jejich rámci a s pomocí setkání s vybranými institucemi účastníci poznají největší sociální problémy v daných lokalitách a budou diskutovat s experty o jejich vzniku, průběhu a možných řešeních a také budoucí kooperaci. Díky spolupráci FSE a EHS bude podporována přeshraniční, mezikulturní výměna v oblasti řešení sociálních problémů a také výměna znalostí v oblasti psychosociálního poradenství mezi studenty a profesionály.

Tisková zpráva duben 2018