Pro pracovníky \ Stránky projektů \ REGBE

REGBEProjekt: Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Doba řešení projektu: 09/2017- 09/2022
Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Cílem realizace projektu „Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP“ je vybudovat vědecko-výzkumnou infrastrukturu pro tvorbu a rozvoj doktorských programů "Školy doktorských studií - aplikovaná a behaviorální studia". Projekt počítá s vytvořením komplexního systému behaviorálních laboratoří pro společensko-vědní výzkum na UJEP, jejichž charakter a zaměření bude zcela jedinečné v kontextu vědy a výzkumu v ČR.
 
Jedná se o pořízení a přípravu zařízení/technologií Laboratoř výzkumu Smart veřejná správa, vybudování stacionární Laboratoře Biofeedbacku a výzkumu chování/systém eye-trackingových přístrojů, Matematicko-statistické laboratoře a Mobilní behaviorální laboratoře k realizaci terénního výzkumu. Bude se jednat o vybudování špičkové moderní vědecko-výzkumné infrastruktury, která umožní vytvořit unikátní podmínky pro kvalitní vědecko-výzkumné aktivity iniciující dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu. Vybudování mobilní behaviorální laboratoře nemá obdoby na žádné vysoké škole v ČR.
 
Vybudovaná vědecko-výzkumná infrastruktura podpoří realizaci problémově orientovaného výzkumu s praktickými dopady zejména v rámci interdisciplinární spolupráce v oblastech Regulace a behaviorálních věd. Do vytváření a využívání laboratoří budou zapojeni zahraniční experti (CEPS Uni Basel, SPECTRA STU Bratislava, IOER Dresden, Uni Manheim ad.), odborníci z praxe (CzechGlobe, CEBEX, CETA, Komise RIA, veřejná správa) a soukromý sektor. Rovněž bude probíhat spolupráce s Ústeckým krajem a magistrátem Ústí nad Labem.