Pro pracovníky \ Provozní záležitosti

Provozní záležitosti

Používání služebních automobilů


Žádost o povolení využití služebního vozu se provádí písemně či ústně u děkana, nebo tajemnice FSE.

Možnost rezervace služebního vozu posláním emailu na jednu z následujících adres:
 
  • dagmar.kubisova@ujep.cz
  • tereza.glossova@ujep.cz

Žádost by měla obsahovat:
 
  • datum využití služebního automobilu,
  • účel využití služebního automobilu (místo a typ akce).

Na stránce kalendář naleznete přehled termínů, ve kterých jsou již služební vozidla rezervována. Není-li v kalendáři k danému datu uvedena žádná poznámka, je termín volný a lze si v něm automobil zamluvit.

Rezervace automobilu nenahrazuje písemnou žádanku.

Ke každé jízdě (vyjma Ústí nad Labem) musí být písemná žádanka uložena v knize jízd.

 
 

Statistické a marketingové kurzy


FSE UJEP umožňuje svým akademickým pracovníkům návštěvu statistických a marketingových kurzů společnosti Acrea. Na stránce Seznam kurzů lze nalézt seznam nabízených kurzů s jejich anotací. Dostupné jsou všechny kurzy s výjimkou semestrálních kurzů.

V případě zájmu o některý z kurzů se emailem ozvěte Ing. Lence Dvořáčkové (lenka.dvorackova@ujep.cz), která s pořádající firmou domluví návštěvu kurzu. Každý jednotlivý kurz je dostupný pouze pro jednu osobu, v případě zájmu více osob o jeden kurz rozhoduje dřívější datum projevení zájmu. 

Stránka Kalendář ukazuje již obsazené kurzy společnosti ACREA. Není-li v kalendáři k danému datu uvedena žádná poznámka, je termín volný a lze se na něj přihlásit.