Pro pracovníky \ Projektové výzvy

Projektové výzvy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pro OP VVV zveřejněn indikativní plán výzev pro rok 2015:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/harmonogram-vyzev-op-vvv 
 
Nejbližší výzvy – plán:

5/2015
: PO3 – předškolní vzdělávání, „dobrý start“ pro sociálně znevýhodněné a romské děti
7/2015: PO3 – individuální podpora pedagogů, příprava metodických nástrojů
10/2015: PO2 – specifické cíle 1-4 + IP2 (tvorba a inovace studijních programů, zvyšování kvalifikace AP, internacionalizace, mobility, podpora měkkých dovedností studentů, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, atd.)
10/2015: PO2 – specifický cíl 5 (rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, programů typu mezinárodních graduate a doctorate schools, zajištění klíčových výzkumných a akademických pracovníků
11/2015: PO2 – specifický cíl 5 (zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe, vč. Zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků, twinning)