Pro pracovníky \ Projektová činnost \ Fakultní projekty

Fakultní projekty

Řešené projekty

Projekt: Voda ve městě: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově 
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2019 - 2021
Poskytovatel: TA ČR Zéta

Projekt: Příprava strategického projektu Datamining
Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Doba řešení projektu: 15. 9. 2017- 17. 7. 2018
Poskytovatel: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj

Projekt: Sociálně na obou stranách hranice
Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Doba řešení projektu: 11/2017- 06/2018
Poskytovatel: EU, Euroregion Labe/Elbe, Fond malých projektů

Projekt: STRIMA II: Sasko-český management povodňových rizik II
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. a Ing. Jan Macháč
Doba řešení projektu: 07/2017- 06/2020
Poskytovatel: Program Spolupráce Česká republika  - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Projekt: Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Doba řešení projektu: 09/2017- 09/2022
Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt: Škola doktorských studií - aplikovaná a behaviorální studia
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Doba řešení projektu: 06/2017 - 09/2022
Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt: kultura.digital
Odpovědný řešitel: PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2017–2019
Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj 

Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Doba řešení projektu: 4/2017–12/2019
Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
 
Projekt: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR
Odpovědný řešitel: Mgr. Kristýna Rybová
Doba řešení projektu: 1/2017–1/2020
Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Macháč
Doba řešení projektu: 2/2017–12/2020
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025
 
Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (CE-HEAT)
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Louda
Doba řešení projektu: 6/2016 - 5/2019
Poskytovatel: Interreg Central Europe
 
Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech
odpovědný řešitel: Ing. Jiří Louda
doba řešení projektu: 01/2016 - 12/2017
poskytovatel: TA ČR (OMEGA)

Financial knowledge and skills of young future economists in 4V countries 
odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Siviček, Ph.D.
doba řešení projektu: 03/2015 - 02/2016
poskytovatel: International Visegrad Found 

Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím
odpovědný řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
doba řešení projektu: 02/2015 - 04/2016
poskytovatel: EHP - Fond Evropského hospodářského prostoru

Kolokvium "Německo-česká a bavorsko-česká místa paměti"
odpovědný řešitel: PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
doba řešení projektu: 09/2014 - 12/2014
poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2015
odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
doba řešení projektu: 01/2015 - 09/2015
poskytovatel: MŠMT - AKTION

Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů
odpovědný řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
doba řešení projektu: 01/2014 - 12/2015
poskytovatel: TA ČR (OMEGA)

Přeshraniční management rizika povodní
odpovědný řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
doba řešení projektu: 05/2014 - 12/2017
poskytovatel: MŠMT - LE

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2014
odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
doba řešení projektu: 02/2014 - 09/2014
poskytovatel: MŠMT - AKTION

Preparatory visit as the first stage of the project "Know-how transfer for bilateral institutional knowledge - base improvement"
odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
doba řešení projektu: 03/2015 - 03/2015
poskytovatel: DZS - Norské fondy

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2015
odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
doba řešení projektu: 02/2015 - 09/2015
poskytovatel: MŠMT - AKTION

Podané projekty 

Projekt: Smart City - Smart Region - Smart Community
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Doba řešení projektu: 02/2018-12/2022
Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Small Combustion Engines and Appliances Particle Emissions - Demonstration of Assessment in Realistic Operation LIFE14ENV/CZ/000002
odpovědný řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
doba řešení projektu: 09/2015 - 08/2020
poskytovatel: LIFE Environment and Resource Efficiency

Innovation and Economic Performance of Non-metropolitan regions in Norway and Czechia 
odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., František Podrapský
doba řešení projektu: 06/2015 - 04/2017
poskytovatel: MŠMT - Czech Norwegian Research Programme 

Mimosemestrální kurz metod ekonomického hodnocení ekosystémových služeb
odpovědný řešitel: Jan Macháč 
doba řešení projektu: 
poskytovatel: International Visegrad Found 

Entrepreneurship in Central Europe - competitiveness and policy making in regional perspective 
odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
doba řešení projektu: 01/2015 - 12/2015
poskytovatel: International Visegrad Found 

Zefektivnění politik spojených se směrnicí o energetické účinnosti a s agendou integrované prevence a omezování znečištění v ČR 
odpovědný řešitel: Ondřej Vojáček
doba řešení projektu: 
poskytovatel: TA ČR 

Sustainable and competitive biomass for energy
odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
doba řešení projektu: 
poskytovatel: TA ČR 

Entwicklungsgutachten für den bayerisch-tschechischen Grenzraum 2014/2015
odpovědný řešitel: Ing. Jan Slavík, Ph.D.
doba řešení projektu: 01/2015 - 06/2015
poskytovatel: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Know-How Transfer for Bilateral Institutional Knowledge-Base Improvement 
odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
doba řešení projektu: 08/2015 - 09/2016
poskytovatel: DZS - Norské fondy 

Strengthening Resilience in Middle Size Cities (SRMC)
odpovědný řešitel: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
doba řešení projektu: 04/2016 - 03/2019
poskytovatel: Interreg Central Europe Cooperation Programme European Territorial Cooperation 2014-2020

Vzdělávání doktorandů a mladých akademických pracovníků UJEP
odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
doba řešení projektu: 
poskytovatel: 

Regionální kontaktní organizace pro zapojení Ústeckého kraje do Evropského výzkumného prostoru
odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Siviček, Ph.D.
doba řešení projektu: 01/2016 - 12/2017
poskytovatel: EUPRO II (MŠMT)

Religion under communist regime. A rational choice perspective
odpovědný řešitel: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
doba řešení projektu: 01/2016 - 12/2018
poskytovatel: GA ČR

Vliv demografického vývoje a "vytěsňovacího efektu" na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství
odpovědný řešitel: Ing. Jan Slavík, Ph.D.
doba řešení projektu: 01/2016 - 12/2018
poskytovatel: GA ČR

Science of Science Policy: Accounting for Public R&D Expenditures 
odpovědný řešitel: doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
doba řešení projektu: 01/2016 - 12/2018
poskytovatel: GA ČR

Modelování dopadů implementace přeshraniční zdravotní péče na český zdravotní systém
odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
doba řešení projektu: 01/2016 - 12/2018
poskytovatel: GA ČR

Freiberger SYN CYCLING
odpovědný řešitel: Ing. Jan Slavík, Ph.D.
doba řešení projektu: 
poskytovatel: Horizon 2020

From transformation to integration - women's role and their participation in public life of Visegrad Countries
odpovědný řešitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
doba řešení projektu: 
poskytovatel: Visegrad Fund

Kliometrické metody ve výzkumu historického vytváření národní identity
odpovědný řešitel: doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
doba řešení projektu: 2016 - 2020
poskytovatel: NAKI II