Pro pracovníky \ Projektová činnost

Projektová činnost

Projektová činnost

Projektová činnost na celé univerzitě je podporována Oddělením pro rozvoj a projektovou činnost UJEP, viz http://projekty.ujep.cz/. Oddělení poskytuje řešitelům na součástech metodickou a administrativní podporu při předkládání a řešení projektů, zajišťuje grantové poradenství, koordinuje přípravu a realizaci celouniverzitních projektů.

 

Odkaz  Aktuální výzvy

 
 

Odkaz  Semináře k projektům a výzvám

 
 

Odkaz  Kontakty ORP