Pro pracovníky \ Erasmus \ Aktuality

Aktuality

Výběrové řízení na zaměstnanecké mobility v programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020


Zaměstnanci FSE UJEP se mohou přihlásit do výběrového řízení prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky na výukové pobyty nebo na školení.

Prosím, používejte pouze tento typ přihlášky!

Plánujte výjezdy včetně dnů strávených na cestě. 
Minimální délka výukového pobytu i školení je dle pravidel 2 dny, při výukových pobytech musí být odučeno min. 8 hodin

Termín odevzdání přihlášky:
do 30. 8. 2019
Pouze řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky mohou být do výběrového řízení zařazeny!

Seznam partnerských škol + kontakty na zahraniční koordinátory

Rozmyslete dobře, na kterou zahraniční univerzitu chcete vyjet.
Pozdější změna je možná, ale důvod změny musí být řádně vysvětlen na žádosti o změnu destinace.


Podmínky:
- odevzdání správně vyplněné přihlášky v termínu
- opodstatnění výjezdu
- předchozí řádně realizované a ukončené výjezdy
- vycestovat je doporučeno max. 2 zaměstnancům na tutéž zahraniční univerzitu v rámci jedné cesty (případně je nutno zdůvodnit vyšší počet účastníků)
- zapojení do mimovýukových aktivit FSE 

Po 30. 9. 2019 budou uchazeči informování o výsledku výběrového řízení.

O veškerém dalším postupu k výjezdu budou vybraní zaměstnanci informováni prostřednictvím e-mailu z Oddělení vnějších vztahů rektorátu.
Věnujte těmto pokynům zvýšenou pozornost.

Informace o výběrových řízeních na zaměstnanecké mobility
Základní informace pro zaměstnance
Dokumenty a formuláře


Prezentace FSE v angličtině

***
Přidělené prostředky je možné využít i k pozvání odborníků z praxe (musí se jedna o odborníka z firmy či podniku, nikoliv akademického pracovníka z vysoké školy). Toto je nutné také zahrnout do výběrového řízení.

Kontakt:
Jitka Ježková
jitka.jezkova@ujep.cz