Pro pracovníky \ Erasmus

Erasmus

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998.

Sledujte aktuality o zaměstnaneckých mobilitách na FSE.

Prezetace o fakultě v anglickém jazyce


Loga univerzity a FSE ke stažení

Kontakt:
Jitka Ježková
jitka.jezkova@ujep.cz