\ Pro firmy

Pro firmyFSE disponuje širokým zázemím odborných pracovníků v následujících oblastech: ekonomie, účetnictví, marketing, regionální rozvoj, státní správa, sociální práce. Ve všech nabízíme svým partnerům bohaté portfolio znalostí a dovedností, které mohou být využity v praxi ve spolupráci s firmami a státními i nestátními organizacemi. Zejména jde o:
 
  1. Konzultační a poradenskou činnost zaměřenou na řešení ekonomických problémů, účetnictví, marketingu, strategického plánování, personálního rozvoje a lidských zdrojů, komunitního plánování a sociálního rozvoje.
  2. Analýzy ekonomických a sociálních procesů ve firmách a institucích s využitím kvantitativních i kvalitativních přístupů, včetně zajišťování sběru dat.
  3. Přípravu, provedení a vyhodnocení výzkumů v oblasti sociologických, ekonomických a marketingových výzkumů.
  4. Evaluaci projektů řešených na národní i mezinárodní úrovni včetně zpracování hodnotících zpráv nezbytných pro jejich ukončení.
  5. Možnosti prezentovat potřeby firem a institucí při výběru a získávání studentů – budoucích vysoce kvalifikovaných pracovníků.
  6. Prostory k pronájmu pro přednáškovou a prezentační činnost, vybavené příslušným technickým zázemím.