Výzkum & Spolupráce \ Výzkum & Spolupráce \ Výzkumný profil fakulty

Výzkumný profil fakulty

Tvůrčí činnost pracovníků fakulty je směřována zejména do následujících oblastí:
 
  • experimentální výzkum ve společenských vědách,
  • ekonomické vzdělávání,
  • komplexní výzkum  socio-ekonomických struktur, procesů a mechanismů územního rozvoje,
  • teoretické a praktické aspekty inkluze jedinců a skupin z problémových lokalit a společenských vrstev,
  • inovativní koncepty a postupy využitelné ve firemním a veřejném sektoru.