Výzkum & Spolupráce \ Výzkum & Spolupráce \ Výzkumná centra \ Vědecká dílna FSE

Vědecká dílna FSE

Vědecká dílna (VD) se koná během semestru ve středu od 18:00 ve Studovně (místnost 223, 1. patro, Moskevská 54), není-li níže uvedeno jinak, a je otevřena pro všechny motivované zájemce, studenty nevyjímaje.

Harmonogram prezentací pro ZS 2015/2016:
(Níže zveřejněné working-papery jsou předběžné výsledky výzkumu, mohou být upravovány a od publikované verze se i výrazně lišit.Některé texty jsou poskytovány jen na vyžádání, prosíme, napište o ně editorům níže. Text bude zájemcům hromadně rozeslán.)  


Program se připravuje.


Prezentace trvají do 20 minut, poté následují vystoupení oponentů či editorů VD a nato je otevřena volná diskuze. Jednajícím jazykem je angličtina, resp. jazyk, v němž je příspěvek napsán (není-li přítomen žádný cizinec, může být v češtině). Po prezentaci se obvykle pokračuje na akci Vědecké pivo.
Cílem VD je prezentace průběžných výsledků studií („working papers“), které jsou následně určeny k publikaci ve vědecké literatuře. Prezentace má posluchačům přinést informace o provedeném výzkumu, autor naopak ke své studii získává komentáře. Obvykle vystoupí i oponent, který k working paperu poskytne krátký posudek.
VD je určena zejména pro akademické pracovníky a studenty FSE UJEP, nicméně jsou vítáni a zváni i kolegové z jiných univerzit a vědeckých institucí. Chcete-li prezentovat svůj working paper, zašlete jej editorům VD:
Pavol Minárik, Ph.D. (Katedra financí a účetnictví FSE) nebo Ing. Petr Houdek (Katedra ekonomie FSE).

Chcete-li být oponentem, prosíme, zaregistrujte se. Registrovaní oponenti jsou dle své odbornosti oslovováni s žádostí o vypracování posudku k zaslaným working paperům. Očekává se, že budou ochotni se účastnit i jejich prezentace a následné diskuze.


Historické VD:

2015

18. února:
Ilona Kruntorádová (ČVUT), Klára Kruntorádová (ČVUT), Vladimír Rogalewicz (ČVUT),Miroslav Barták (FSE UJEP): "Cost-of-Illness Study of Senile Cataract in the Czech Republic"(pdf na vyžádání)
4. března

Radek Soběhart (FSE UJEP): "Pověsit, postřílet, vyhladovět, bez výjimek!" Limity moderní biopolitiky na příkladu genocidy v německé Západní Africe (1904-1908)" (pdf na vyžádání)
18. března

Pavol Minárik (FSE UJEP): "An Economic Model of Religious Organization under Severe Regulation" (pdf na vyžádání)
8. dubna 

Jin Tao (Universita degli studi di Torino): "Entrepreneurs in Chinese Economic Reform" (pdf na vyžádání)

16. dubna 
Per L. Bylund (Baylor University): "The Firm vs. the Market: Dehomogenizing the Transaction Cost Theories of Coase and Williamson" (pdf na vyžádání)

29. dubna
Martin Šedivý: "Real Escape Game" 
Download abstrakt přednášky


2014
12. února:
René Hladík (FSE UJEP): "Empirický výzkum časových preferencí" (pdf na vyžádání)

22. října
Pelin Ayan Musil (Anglo-American University), Marek Hudík (CTS Univerzita Karlova):"Factional Splits in Proto-Hegemonic Mass Parties: The Case of the Welfare/Virtue Party in Turkey" 
Download PDF


5. listopadu

Nina Rybáková (Oracle), Petr Houdek (FSE UJEP, PřF UK): "Impulzivita Romů a Čechů a její psychologické, demografické a socioekonomické koreláty" (pdf na vyžádání)

19. listopadu
Petr Houdek (FSE UJEP, PřF UK): "Vládce loutek: Vliv parazita Toxoplasma gondii na organizační rozhodování" (pdf na vyžádání)

3. prosince 
Zuzana Žiačiková (Redbaenk), Petr Koblovský (CEVRO): "Objektivita médií" (pdf na vyžádání)Zrušeno.

18. prosince
Tomáš Brabenec (VŠE), Josef Montag (Mendelova univerzita): "Criminals and the price system: evidence from Czech metal thieves" 


2013

9. října:
Jaroslav Koutský (FSE UJEP) a kol.: "Odolnost českých regionů v době krize ve vztahu k specializaci/dizerfikaci jejich regionální ekonomiky" (pdf na vyžádání)

16. října:
Petr Houdek (FSE UJEP, PřF UK): "Behaviorální ekonomie korporací" (pdf na vyžádání)

23. října:
David Lipka (FSE UJEP, AAU): "Do economists need virtues?" 

6. listopadu:
Václav Novák (FSE UJEP): "Ekonomická výkonnost automobilového průmyslu v ČR v období světové hospodářské krize se zaměřením na Ústecký kraj" 

27. listopadu:
Alena Zemplinerová (CERGE-EI, AAU), Pavol Minárik (FSE UJEP), Marek Vokoun (VŠE):"Hospodářský cyklus a inovace v malé otevřené ekonomice" (pdf na vyžádání)