Výzkum & Spolupráce \ Výzkum & Spolupráce \ Výzkumná centra \ iFEM

iFEMInstitut forenzních a experimentálních metod (iFEM) slouží jako společné pracoviště Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ke studiu psychologických, ekonomických a sociálních jevů. iFEM v současnosti využívá počítačovou laboratoř (MO 309) s kapacitou 36 PC. 

 

Výzkumníci

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. (webe-mail)

Ing. Petr Houdek (webe-mail)

Ing. Mgr. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M. et LL.M., MIM.

 

Studenti

bc. Ludmila Nešporová 

bc. Nikola Nováková 

bc. Jan Jolič

Mgr. Ján Králik