Výzkum & Spolupráce \ Výzkum & Spolupráce \ Výzkumná centra \ IEEP

IEEP


 

IEEP je pracovištěpro konzultační, vědeckou, vzdělávací a publikační činnosti v oblasti hospodářské a sociální politiky, ekonomiky životního prostředí a regionálního rozvoje. Od roku 2015 funguje jako meziuniverzitní pracoviště na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku působí jako interdisciplinární ústav umožňující spolupráci odborníků z širokého spektra institucí. Programově se zaměřuje na vytváření flexibilních a variabilních týmů odborníků z různých oblastí (vysokých škol, výzkumných ústavů, státní správy a soukromé sféry). IEEP využívá kontaktů s obdobně zaměřenými institucemi v České republice i v zahraničí. Odborníci působící v rámci IEEP úspěšně realizovali řadu projektů a jsou autory renomovaných vědeckých publikací.

Ke stěžejním oblastem jeho činnosti patří následující oblasti:

 

  • nástroje politiky životního prostředí (poplatky, ekologické daně, obchodovatelná povolení),
  • analýza dopadů regulace v oblasti vodního a odpadového hospodářství, energetiky a ochrany ovzduší,
  • regionální politika a využití strukturálních a předvstupních fondů EU. 

Domovská stránka institutu: www.ieep.cz/