Výzkum & Spolupráce \ Výzkum & Spolupráce \ Pro sponzory

Pro sponzory

Možnosti sponzorování akcí pořádaných pod záštitou FSE UJEP

Vážení,

budeme velmi rádi, pokud Vás některá z níže uvedených akcí konaných pod záštitou naší fakulty osloví a rozhodnete se stát při jejím pořádání našimi partnery.

Možnosti sponzorovaných akcí:
 

  1. Odborné konference pořadáné fakultou.

  2. Sportovní turnaje (tenis, volejbal, bowling atd.).

  3. Kulturní akce (FSEfest atd.).

  4. Společenské události (reprezentační ples atd.).


Fakulta nabízí případným sponzorům:

  1. Volné vstupy a možnost aktivní účasti na dané akci.

  2. Umístění reklamních billboardů sponzora (např. na hlavní tribuně, prezentačním pultu, ve sborníku, na pozvánkách a oficiálních letácích dané akce)

  3. Verbální a vizuální prezentace sponzora při zahájení a ukončení akce.

  4. V případě dlouhodobější spolupráce možnost uzavření smlouvy o partnerství. Partner je poté také prezentován svým logem a kontaktním odkazem na webových stránkách fakulty.


Kontakt na nás: telefon 475 284 719, e-mail: pavel.kuchar@ujep.cz