Novinky \ Zooterapie v praxi

Zooterapie v praxi

02.05.2018

Zooterapie v praxi


Věděli jste, že i potkani se mohou využívat při léčbě pomocí zvířat, tzv. zooterapii?

Více o rattusterapii a canisterapii se můžete dozvědět na workshopu s praktickými ukázkami již  2. 5. 2018 od 8:00 na Katedře sociální práce, místnost N5 (budova VIKS).Zooterapie - jedná se o léčbu pomocí zvířat, která zároveň zahrnuje péči o ně, konktrétně tedy hlazení, dotýkání se zvířat, kontakt s nimi a komunikace skrze ně. Je třeba si uvědomit, že žádné zvíře není vystudovaný lékař, psycholog či sociální pracovník, nejedná se o léčbu zvířetem jako takovou. Jedná se o proces, kdy zvíře je přítomno a spolu s ním se na léčbě podílí i terapeut. Každá aplikovaná zooterapie má svůj předem plánovaný a jasně stanovený cíl. Zooterapie působí na psychickou, sociální i fyzickou stránku osobnosti člověka. V oblasti psychické se jedná především o působení antidepresivní, podporu emoční pohody, pozitivní náhled na situaci, podporu sebevědomí či pocit vlastní hodnoty. V oblasti sociální může zvíře působit jako katalyzátor, díky nemuž může klient snáze navazovat kontakty. Zvíře zároveň působí jako společník, se kterým může klient hovořit, svěřovat se mu, sdílet s ním radost i smutek, vytvářet si silné emoční pouto. V oblasti fyzické dochází k aktivizaci klienta. Vychází to z potřeby zvířete, o kterého je třeba se starat, například jít s ním na procházku, čímž se zlepšuje např. oběhový systém klienta. Zároveň může docházet k rozvoji jemné a hrubé motoriky (například u psů s tím souvisí činnosti jako připínání obojku, nasazování náhubku, krmení psa pamlsky, drbání, hlazení, vyčesávání, krmení, házení míčku, hraní se psem apod.)