Novinky \ Zkoumáme a publikujeme na světové úrovni

Zkoumáme a publikujeme na světové úrovni

23.09.2019Ekonomické modely nachází širší uplatnění.
Ing. Jan Macháč, Ph.D. a prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. z Katedry ekonomie a managementu vydali článek o jednom takovém uplatnění v prestižním mezinárodním časopisu Water.
Spolu s Ing. Janem Brabcem z Fakulty humanitních studií UK tak publikovali výsledky svého dlouhodobého výzkumu.

Vodní hospodářství je jedním z klíčových témat, které dlouhodobě řeší Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) na FSE. Jan Macháč a Jan Brabec se tímto tématem zabývají již od svého magisterského studia. Článek vychází z jejich vzájemné spolupráce za podpory a vedení prof. Jiřiny Jílkové.

Článek  „Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive)" zkoumá pravděpodobnost dosažení dobrého stavu vod v povodí vodní nádrže Stanovice.
Koncept Bayesovských sítí byl použit pro zjištění, zda vybraná opatření jsou dostatečná pro eliminování přítoku fosforu, a tím dosažení dobrého stavu. V článku autoři dochází k závěru, že je chybné automaticky předpokládat dosažení dobrého stavu na základě očekávané efektivnosti opatření. Vhodné je celý postup rozšířit o analýzu účinnosti, která odhalí pravděpodobnost dosažení dobrého stavu. 

Celý článek naleznete ZDEIng. Jan Brabec

Působí jako ekonomický analytik v rámci vědeckých projektů na FSE UJEP, současně studuje doktorský program Environmentální studia na Univerzitě Karlově.
Soustředí se na aplikaci ekonomických metod a modelů v oblasti životního prostředí, zejména v rámci energetiky, ochrany ovzduší a vodního hospodářství.
 

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Působí jako vyučující a vědeckých pracovník a manažer několika vědecko-výzkumných projektů na FSE UJEP
Zabývá se především ekonomickým hodnocením zelené a modré infrastruktury, adaptací na změnu klimatu a vodním managementem.
 

Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

 
Působí jako vyučující, vědecký pracovník a garant magisterského a doktorského programu na FSE UJEP, rovněž je členkou mnoha poradních sborů a vědeckých a expertních rad nejen na území České republiky, ale i v sousedním Německu.
Ve své odborné činnosti se věnuje zejména problematice hodnocení dopadů regulace, nástrojů v ochraně ovzduší, změně klimatu a energetice.