Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

20.04.2016Zasedání Akademického senátu FSE UJEP se koná ve středu 20. 4. 2016 od 14:00 hod. v M409. 
 
Program zasedání AS FSE UJEP:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Sdělení předsedkyně AS FSE UJEP
4. Návrh rozpočtu na rok 2016 + návrh čerpání FRIMu
5. Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 - návrh k připomínkování
6. Příprava harmonogramu voleb do senátu a voleb děkana na další funkční období
7. Různé