Novinky \ Letos v Texasu, příští rok v Ústí!

Letos v Texasu, příští rok v Ústí!

14.03.2019V únoru letošího roku se doc. Lenka Slavíková, Eliška Vejchodská a Jan Brabec zúčastnili 13. ročníku mezinárodní konference International Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR) na Texas A&M University. Měli na své cestě jeden velice důležitý úkol!

Tímto úkolem bylo oficiální převzetí pořadatelství 14. ročníku této konference, která se z Texasu přesouvá - do Ústí nad Labem!!! Na UJEP proběhne konference ve dnech 17. - 21. února 2020! O čem bude? Všechny důležité informace naleznete ZDE.

Konferenci odborně zaštiťuje International Association on Planning, Law and Property Rights. Asociace upozorňuje především na komplikované vztahy mezi veřejnými a soukromými zájmy ve věcech užití půdy. Její motto je totiž: "Planning matters. Law matters. Property matters."

Nad konferencí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D..

Na konferenci v Texasu prezentovali naši zástupci výsledky výzkumu, který probíhá na UJEP

Lenka Slavíková prezentovala IEEP UJEP s příspěvkem "Different approaches to implementation of natural water retention measures on private land". Ve svém výzkumu tak hledá řešení, aby se opatření na zadržování vody dala použít i na soukromé půdě.

Eliška Vejchodská hovořila o možných inverzních následcích environmentálních daní na příkladu poplatku za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu v České republice.

Jan Brabec přednesl prezentaci o připravované experimentální hře pro starosty obcí ohrožených povodněmi. Ve své práci také zjistil, že vyjednáváním lze docíli lepšího řešení pro všechny i přesto, že jsou vlastnická práva nedokonale rozdělena.