Novinky \ Výsledky průzkumu KSP pro Ústecký kraj

Výsledky průzkumu KSP pro Ústecký kraj

08.11.2018V rámci spolupráce mezi UJEP a Krajským úřadem Ústeckého kraje je, mezi jinými, dlouhodobě podporován projekt „Rozvojový potenciál Ústeckého kraje“, který je řešen na Katedře sociální práce Fakulty sociálně ekonomické UJEP.

Jeho cílem je jednak poskytnout odpovídající podklady pro naplnění hlavních rozvojových cílů, uvedených ve Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, jednak na základě zjištěných poznatků formulovat další náměty související s rozvojovým potenciálem území.

V jeho rámci proběhl na jaře 2018 sběr dat stejnojmenného sociologického výzkumu obyvatel Ústeckého kraje v rozsahu 1360 respondentů ve věku 20-69 let. Jeho první výsledky byly nedávno předány na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje.

Výsledky si můžete přečíst ZDE