Novinky \ Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

25.09.2019Výsledky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/20 naleznete v informačním systému STAG na adrese
https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html.

Zasedání komise k výsledkům přijímacího řízení proběhne 25. 9. 2019. Po tomto termínu můžete očekávat zveřejnění výsledků na výše uvedeném odkazu.

Zápis přijatých studentů proběhne dne 26. 9. 2019. Bližší informace včetně místa konání zápisu budou úspěšným uchazečům zaslány emailem v pozvánce k zápisu.