Novinky \ VOLBA DĚKANA FSE UJEP

VOLBA DĚKANA FSE UJEP

04.01.2021

 

Novým děkanem naší fakulty se na funkční období od 1. května 2021 do 30. dubna 2025 stal pan Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.

 

 

Gratulujeme!

 

Těšíme se na spolupráci s novým panem děkanem a jeho týmem.

_________


Nestihli jste online přenos z představení kandidátů na děkana FSE UJEP? 
 

Záznam si můžete i nadále pustit ZDE

 

Volba kandidáta na jmenování děkanem se následně uskuteční na 5. řádném zasedání Akademického senátu FSE UJEP ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 12:00 hod., přičemž přímý přenos ze zasedání bude opět dostupný prostřednictvím YouTube na adrese: https://youtu.be/ItDV0RVeFx8.

 

-----

 

Vážené členky, vážení členové Akademické obce FSE UJEP,

dovoluji si Vás pozvat na shromáždění Akademické obce FSE UJEP, které se uskuteční v úterý 12. ledna 2021 od 12:00 hod., a to za účelem představení kandidátů na funkci děkana FSE UJEP.

 

Kandidátní listina pro volby děkana na období 2021-2025.

 

Vzhledem k současné epidemické situaci se shromáždění uskuteční online.

 

Přímý přenos bude dostupný prostřednictvím YouTube na adrese: https://youtu.be/g_AHKDi7KVU

 

Pokládat dotazy a diskutovat s kandidáty bude možné prostřednictvím BigBlueButton na adrese: http://blue.ujep.cz/b/mir-5up-9gn-mzm.

 

Oba způsoby sledování shromáždění jsou si rovnocenné, nicméně prosím, aby se k pasivnímu sledování využíval výhradně přímý přenos na YouTube a přímo do BigBlueButton (vzhledem k jeho limitům) se přihlašoval pouze ten, kdo plánuje pokládat dotazy či diskutovat s kandidáty (přihlášeným do BigBlueButton bude průběžně udělováno slovo).

 

Program shromáždění:

1) Představení kandidátů

2) Prezentace volebních programů

3) Dotazy a diskuse s kandidáty

 

Volba kandidáta na jmenování děkanem se následně uskuteční na 5. řádném zasedání Akademického senátu FSE UJEP ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 12:00 hod., přičemž přímý přenos ze zasedání bude opět dostupný prostřednictvím YouTube na adrese: https://youtu.be/ItDV0RVeFx8.

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého do roku 2021,

 

Miroslav Kopáček

předseda Akademického senátu FSE UJEP

 

-------------

Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

v rámci své působnosti na 4. řádném zasedání dne 9. prosince 2020 podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 1 Statutu FSE UJEP, článkem 6 odst. 1 písm. g) Jednacího řádu Akademického senátu FSE UJEP a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona o vysokých školách funkční období stávajícího děkana FSE UJEP končí dne 30. dubna 2021

 

vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na funkční období od 1. května 2021 do 30. dubna 2025.

 

 

 

Bližší informace k vyhlášení volby jsou dostupné v těchto dokumentech:

 

 

 

Pro návrh kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP je možné využít vzorový formulář:

 

 

 

 

 

K podávání návrhů jsou členové volební komise dostupní v budově FSE (Moskevská 54) v následujících termínech:

 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. (místnost MO-418)

úterý (15. 12., 22. 12. a 5. 1.) od 14:00 do 16:00 hod.

 

Ing. Michaela Jánská, PhD. (místnost MO-222)

pondělí (14. 12.) od 13:30 do 15:00 hod.

pondělí (21. 12. a 4. 1.) od 10:00 do 12:00 hod.

středa (16. 12. a 6. 1.) od 12:00 do 13:00 hod.

 

Ing. Pavel Krajíček (místnost MO-419)

čtvrtek (17. 12. a 7. 1.) od 13:00 do 15:00 hod.

 

Bc. Tomáš Hrdlička (místnost MO-223)

pátek (18. 12. a 8. 1.) od 10:00 do 12:00 hod.

 

 

Ing. Miroslav Kopáček

předseda Akademického senátu FSE UJEP