Novinky \ Video projektu FSE UJEP na stupních vítězů!

Video projektu FSE UJEP na stupních vítězů!

20.09.2018 
Projekt kultura.digital, na jehož aktivitách se vedle FSE UJEP podílí ještě Euroregion Elbe/Labe, TU Dresden a SKD Dresden, dosáhl velkého úspěchu v rámci dotačního programu Interreg V.A. (Česko-Sasko).

Garant tohoto programu, Saská rozvojová banka, vyhlásil soutěž videií, jež měla prezentovat cíle a smysl jednotlivých projektů. Do soutěže se celkově přihlásilo 34 videí, která pokrývala všechny prioritní osy programu (spolupráce institucí, kulturní dědictví, vzdělávání, cestovní ruch). Do finále, jež se odehrálo v rámci slavnostního zasedání Monitorovacího výboru programu Česko-Sasko ve Vejprtech/Bärensteinu dne 5. září 2018, postoupilo šest nejlépe hodnocených videí přístupných na kanálu youtube a video projektu kultura.digital bylo jedním z nich. 

V samotném finále rozhodovaly hlasy nejen samotných členů Monitorovacího výboru, ale především zástupci veřejnosti, kteří se účastnili dalších aktivit spojených se slavnostním zasedání výboru. Hlasování přisoudilo projektu kultura.digital úžasné 3. místo!

Vedle samotného výsledku se pozitivně o projektu vyjádřila celá řada zástupců na české i saské straně, což chápeme jako další potvrzení toho, že tento projekt je smysluplný a představuje dobrý příklad budované česko-saské vědecko-výzkumné spolupráce.Na soutěžní video se můžete podívat -  ZDE