Novinky \ UJEP získala HR Excellence in Reasearch Award

UJEP získala HR Excellence in Reasearch Award

11.06.2019Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se podařilo splnit náročné podmínky Evropské komise a dne 3. 6. 2019 získala prestižní evropské ocenění „HR Excellence in Research Award“. Je tak teprve čtvrtou univerzitou v ČR, která získala tento certifikát kvality jako celek.

Obdržením ocenění HR Excellence in Research Award se UJEP zároveň stala součástí rodiny celkem 480 výzkumných organizací napříč celou Evropou. Jejími staršími sourozenci jsou takové „kapacity“ jako např. univerzity v Cambridge či v Oxfordu. 

Pro výzkumné pracovníky znamená ocenění HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení, rozvoj profesního růstu či vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na UJEP.

Strategické řízení lidských zdrojů ve výzkumu  (HRS4R) doporučuje Evropská komise již od roku 2005. Před dvěma lety se k tomuto procesu připojila také UJEP prostřednictvím projektu s názvem U21-Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Při řešení stěžejní klíčové aktivity byly vytvořeny strategické dokumenty, které pracují s principy Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Stěžejním materiálem je Akční plán UJEP, který stanovuje priority pro následující dva roky a jehož dopady budou vyhodnoceny a zaslány Evropské komisi v červnu 2021.

Pro organizaci představuje logo HR Award mezinárodní atraktivitu a viditelnost. Ukazuje na propojení ústecké univerzity s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvyšuje její atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí či zvýhodňuje při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu (Technologická agentura, Horizon 2020 atd.).

Více informací o procesu HRS4R, jeho realizaci na UJEP a  Akčním plánu UJEP je k dispozici na https://www.ujep.cz/cs/hrs4r