Novinky \ Umíme se prezentovat

Umíme se prezentovat

09.05.2019Dne 6. 5. 2019 proběhla na Katedře cizích jazyků soutěžní přehlídka prezentací v cizích jazycích. A bylo na co se dívat. Účastnili se studenti všech třech studijních oborů, od prvních ročníků až po magisterské studium, dokonce i zahraniční studenti, pobývající na fakultě v rámci programu Erasmus+.

Slyšeli jsme anglický i německý jazyk a sledovali nejrůznější odborná témata z oboru ekonomie, veřejné správy, sociální práce, i práva. Viděli jsme podnětné prezentace s vhodnými ilustracemi, grafy a názornými ukázkami, okusili vzorky produktů.

Čtyřčlenná porota měla opravdu těžký úkol seřadit výkony do pořadí podle jejich kvality. Nakonec zvítězila Lucie Mařanová těsným rozdílem bodů, ale všichni účastníci předvedli zajímavou, tvůrčí a profesionální práci.

Všem účastníkům děkujeme a blahopřejeme.