Novinky \ Přijímací řízení - e-přihláška

Přijímací řízení - e-přihláška

06.01.2021

 

Pro programy

 

Bakalářské studium

Ekonomika a management

 

Navazující magisterské studium

Ekonomika a management 

Sociální politika a sociální práce 

 

bude e-přihláška spuštěna v průběhu jara 2021.

 

Posléze bude pro tyto programy stanoven
samostatný termín pro podání e-přihlášky.

 

Prosíme, sledujte průběžně naše webové stránky a sociální sítě.