Novinky \ Shromáždění Akademické obce FSE UJEP

Shromáždění Akademické obce FSE UJEP

09.11.2016Akademický senát FSE UJEP společně s děkanem fakulty svolávají Shromáždění Akademické obce FSE UJEP, které se bude konat ve středu 9. 11. 2016 od 14 hod. v přednáškové místnosti ve VIKSu. Součástí tohoto shromáždění bude představení kandidáta na děkana fakulty na nové funkční období.  Na základě Zápisu volební komise ze dne 24. 10. 2016 je jediným navrženým kandidátem na funkci děkana dosavadní děkan fakulty, RNDr. Jaroslav Koutský, Ph. D.


Program shromáždění:

1. Zpráva o činnosti Akademického senátu FSE UJEP za uplynulé funkční období
2. Představení kandidáta na děkana FSE UJEP
3. Diskuze

Zápis z jednání volební komise.