Novinky \ Shromáždění akademické obce FSE UJEP

Shromáždění akademické obce FSE UJEP

20.11.2019Akademický senát FSE UJEP svolává
 

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE FSE UJEP


na středu 20. 11. 2019 od 15 hod. v M 307.
 

Program shromáždění:

 
  1. Činnost AS FSE UJEP v roce 2019
  2. Představení kandidátů do AS FSE UJEP a AS UJEP
  3. Život na FSE UJEP v roce 2019
  4. Diskuze
Všichni jste srdečně zváni.