Novinky \ Smart mobilita

Smart mobilita

11.12.2018Další z cylku přednášek na téma Smart City - Smart Region - Smart Community. Tentokrát bude ústředním tématem doprava.

11. 12. 2018 od 9:00 hodin na PF UJEP

Cílem semináře je představit aktivity projektu v oblastni Smart mobilita a diskutovat možnosti spolupráce mezi projektovým týmem a krajem, městy a obcemi z Ústeckého kraje a možnosti využití výstupů projektu v praxi.

Program - ZDE