Novinky \ Sbal si kufr a vyraz na Erasmus

Sbal si kufr a vyraz na Erasmus

27.11.2019


 

2. kolo - Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže LS 2019/2020

Termín pohovorů pro studijní pobyty: 27. 11. 2019 od 13:00 na děkanátu FSE
- nejdéle v den konání VŘ doneste všechny potřebné dokumenty do kanceláře č. 221

Jak se přihlásit?

Prostřednictvím on-line aplikace k výběrovým řízením (přihlašovací údaje jako do STAG)

Následně se vygeneruje přihláška ve Word formátu, kterou student vytiskne, podepíše a předá spolu s čestným prohlášením, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygeneruje, fakultnímu koordinátorovi - Jitka Ježková, MO 221 - nejpozději v den konání výběrového řízení.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.Co musím odevzdat k výběrovému řízení na studijní pobyt?

Co musím odevzdat k výběrovému řízení na praktickou stáž?


​​

Další informace

Kritéria výběrového řízení


 

Kontakt:
Jitka Ježková - jitka.jezkova@ujep.cz