Novinky \ Promoce 2019

Promoce 2019

27.06.2019

PROMOCE  ABSOLVENTŮ  FSE  UJEP  2019

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí n. L.

 

Pokyny pro absolventy

 
  • vstup pouze ve společenském oděvu 
  • absolventi se dostaví jednu hodinu před začátkem promoce k pódiu divadla
  • (při nesplnění této podmínky nelze zaručit, že bude absolvent promován)
  • pro rodinné příslušníky absolventa max. 4 místa k sezení 
  • nedoporučujeme přítomnost dětí do 3 let 
  • absolvent předloží doklad o zaplacení poplatku (jedná se o poplatek za pronájem divadla). Za doklad je považován ústřižek složenky, doklad  z banky o provedené transakci. U plateb provedených přes internet vytisknout pohyby-výdaje na účtu nebo výpis z účtu. 
částka:  600,- Kč
č. účtu:  260112295/0300
variabilní symbol:   5101000419
specifický symbol:  RČ bez čísla za lomítkem
 

magisterské studium:

všechny obory
27. 6. 19   -  9.00  hod.
absolventi se dostaví 1 hodinu předem
 

bakalářské prezenční a kombinované studium:

obor: Sociální práce 
27. 6. 19   -   12.00  hod.
absolventi se dostaví 1 hodinu předem
 

bakalářské prezenční studium:

obor: Ekonomika a management, Finanční manag., Regionální rozvoj
27. 6. 19   -   14.30  hod.
absolventi se dostaví 1 hodinu předem
 

bakalářské kombinované studium:

obor: Ekonomika a management,  Regionální rozvoj 
27. 6. 19   -   17.00  hod.
absolventi se dostaví 1 hodinu předem
 
 
  
PODROBNÉ INFORMACE BUDOU ZASÍLÁNY NA ADRESU BYDLIŠTĚ.
 
V případě neúčasti na promoci je nutné se předem omluvit (stačí e-mail) a písemně zažádat o vydání diplomu. Žádost se zasílá na Studijní oddělení FSE UJEP.
 
ZÁVAZNOU OMLUVU Z PROMOCE ZAŠLETE OBRATEM.