Novinky \ Jaká bude výuka do konce roku 2020?

Jaká bude výuka do konce roku 2020?

20.11.2020

 

Jak to bude s výukou do konce roku 2020? Kdy máme přijít do školy? Máme vůbec přijít? A když ano - v jakém počtu? Jak bude probíhat zkoušení? 
 

Po mimořádném online zasedání kolegia děkana 2. 12. 2020 přinášíme aktuální informace:

 

Informace pro 1. ročníky (Bc. i Mgr.):

 

 • výuka probíhá do konce roku 2020 distančně jako doposud 
 • poslední dny výuky v roce 2020 jsou pondělí 21. 12. a úterý 22. 12.
 • první lednový týden, 4. - 8. 1. 2021, bude tzv. konzultační týden - vyučující všech předmětů denní formy nabídnou studentům dobrovolné konzultace v časech výuky, vzhledem k povolenému počtu max 20 osob se jeví ideální využití seminářů, vždy prosíme pozorně čtěte informace od vyučujících 
 • ze strany studentů je účast dobrovolná
 • studentům kombinovaného studia vyučující nabídnou dobrovolnou možnost konzultačního setkání, vždy prosíme pozorně čtěte informace od vyučujících 
 • zkoušení 1. ročníků je možné v počtu 19 + 1 vyučující, online je možno zkoušet v libovolném počtu

 

 

Ostatní:

 

 • výuka všech ostatních ročníků běží do konce semestru distančně
 • zkoušení ostatních ročníků je možné v počtu 9 + 1 vyčující
 • online je možno zkoušet v libovolném počtu
 • poslední dny výuky v roce 2020 jsou pondělí 21. 12. a úterý 22. 12.

 

 • budova bude otevřena do konce roku v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin
 • od 4. 1. 2021 od 6:00 do 21:00 hodin

 

 

Nadále platí, že pokud byste měli jakékoliv otázky, můžete využít kontaktní e-maily dle následujícího rozcestníku:

Problémy s informačním systémem STAG řešte na emailové adrese:
fse.stag@ujep.cz

Problémy s elearningovým systémem Moodle posílejte na emailovou adresu:
fse.moodle@ujep.cz

Obecné dotazy či náměty k distanční výuce lze zasílat na adresu:
fse.distancne@ujep.cz

 

 

Nadále vyzýváme studenty, aby studijní záležitosti vyřizovali na studijním oddělení pokud možno pomocí dálkového přístupu (telefon, email). Pouze v nezbytných případech si prosím předem domluvte (emailem, telefonicky) osobní schůzku na studijním oddělení. Pracovnice oddělení si s vámi domluví konkrétní termín návštěvy tak, aby se předešlo potkávání návštěvníků studijního oddělení.

 

Kromě těchto opatření jsou od středy 25.11.2020 dovoleny následující činnosti:

 • účast studentů na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
 • individuální konzultace studentů.

 

Prosíme, respektujte všechna nařízená opatření, čtěte pozorně informace od vyučujících a chovejte se ohleduplně ke svému okolí.

Děkujeme za pochopení a přejeme pozitivní mysl s negativními testy.

Vaše FSE