Novinky \ Intenzivní přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy

22.08.2017Problémy s matematikou a cizím jazykem jsou nejčastější příčinou předčasného ukončení studia, proto Vám v letošním roce nabízíme intenzivní opakovací výuku v těchto předmětech. Výuka je určena pro budoucí studenty prvních ročníků, ale i pro již studující, kteří si chtějí ve speciálně projektovaných kurzech zopakovat základní znalosti jmenovaných předmětů.
Bližší informace najdete na adrese: https://www.fse.ujep.cz/cz/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni/pripravne-kurzy-481567231.html
 
Přihlášku vyplňte v elektronické formě do 31. 8. 2017. V případě dostatečného počtu zájemců budete počátkem září emailem vyzváni k úhradě kurzu.
Na výuku s sebou vždy přineste doklad o zaplacení (výpis z účtu, ústřižek složenky).
Po absolvování kurzu Vám bude vydáno Osvědčení o absolvování.