Novinky \ Příkaz rektora UJEP a doplňující informace vedení FSE UJEP

Příkaz rektora UJEP a doplňující informace vedení FSE UJEP

10.03.2020




S okamžitou platností a do odvolání ruší rektor UJEP na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerou výuku v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University. 

Studentům fakulty se neumožňuje vstup do všech budov FSE UJEP.
 
Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady. Zrušeny jsou také všechny kulturní, sportovní a společenské akce realizované součástmi UJEP.
 
Studentům ubytovaným na kolejích UJEP se doporučuje odjezd do svých domovů.

Akademickým pracovníků FSE UJEP se nařizuje práce z domova, řešení individuálních případů je v kompetenci nadřízených pracovníků. Pracovníci jsou povinni  být k dispozici prostřednictvím telefonu.

Vedení FSE UJEP s okamžitou platností ruší všechny nastávající zahraniční studijní a služební cesty.

Toto rozhodnutí platí do odvolání. Pro další informace sledujte www stránky FSE UJEP