Novinky \ Přijímací řízení na FSE UJEP

Přijímací řízení na FSE UJEP

24.09.2019


 

Dokumenty k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/20

 
Elektronická přihláška ke studiu
Download Vyhláška děkana FSE UJEP o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studium na akademický rok 2019/2020
Download Vyhláška děkana FSE UJEP o přijímacím řízení na doktorské studium na akademický rok 2019/2020. 
Download Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského či navazujícího magisterského studia (platí pouze pro přijaté uchazeče)

 

Podklady pro vytvoření portfolia k přijímacím zkouškám na bakalářské a navazující magisterské studium


Ke každému zaslanému portfoliu je nutné přiložit podepsaný identifikační list uchazeče. 
 

Bakalářské studium

Studijní obor: Ekonomika a management (prezenční forma) 

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Ekonomika a management (kombinovaná forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa (kombinovaná forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Sociální práce (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Sociální práce (kombinovaná forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list Navazující magisterské studium

Studijní obor: Ekonomika a management (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 

 

Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 

 

Studijní obor: Řízení v sociální práci (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 
 


Bližší informace: 
Vladislava Vitáková
email: vladislava.vitakova@ujep.cz
tel.: (+420) 475 284 608
https://www.fse.ujep.cz

Den otevřených dveří: 30. ledna 2019
 
Termíny podání přihlášek
Bakalářské studium: do 31. března 2019
Navazující magisterské studium: do 31. března 2019
Doktorské studium: bude upřesněno


Další důležité termíny (zaslání portfolia, doložení maturitního vysvědčení atd.) jsou uvedeny ve Vyhlášce děkana o přijímacím řízení.

Požadované dokumenty k e-přihlášce zašlete na adresu:
Studijní oddělení FSE UJEP
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem