Novinky \ Změna harmonogramu akademického roku

Změna harmonogramu akademického roku

21.09.2018Termín zahájení výuky v zimním semestru akademického roku 2018/19 na FSE UJEP se posouvá na pondělí 1. října 2018.

Důvodem tohoto opatření jsou stavební práce, které v současnosti na fakultě probíhají, přičemž termín jejich ukončení neumožňuje zahájit výuku v původním termínu. Studenti i vyučující však díky těmto úpravám získají nově zrekonstruované učebny s novým vybavením.